Literatuurgeschiedenis tot 1830

Bachelorstudenten bestuderen deze syllabus, dus ga ik ervan uit dat masterstudenten deze stof beheersen.

Bestudeer ter voorbereiding van de colleges dit materiaal:

College 1: Hoe dichters dichten sullen: origineel, vertaling, lln-opdracht.

College 2: Transscriptie (post)incunabelen, Dichters van de stadLe chevalier délibéré. Houtsneden door Virgo inter Virgines?

College 3: Rederijkers, Komt een vrouwtje bij de drukker.

College 4: Middeleeuwse humor, bestudeer twee van deze teksten: Sint Niemand, Dit es de frenesieEen schoone ende wonderlijcke prognosticatie, Speel van drie minners.

College 5: Toneel volgens Vondel, toneel volgens Pels.

College 6: Steens komische ficties, Emblemata amatoria, Sinnepoppeniconografie. Test je kennis over emblemata hier.

College 7: Kants esthetiek, Redevoering over het verhevene18e-eeuwse esthetica.

College 8: Bewegende beelden, Kunst der poëzij, Rococo-classicisme-sentimentalisme.

Het tentamen is een mondeling over de collegestof (het bovenstaande materiaal en wat behandeld is in de colleges) en een lijst van twaalf artikelen. Als je geen zin / tijd hebt om die artikelen bij elkaar te sprokkelen, dan kun je gebruik maken van deze lijst. Als je zin hebt om mee te doen met de proef om te weten te komen of het boek van Samuel Mareel de moeite waard is, dan gebruik je deze literatuurlijst. Het mondeling gaat aan de hand van dit format.

Comments are closed.