Literatuurgeschiedenis 1562-1837 (2016-2017)

Tijdens deze module gaan we ons bezig houden met de literatuur van 1562 tot 1837.

de colleges

les 1

Introductie. Iedereen krijgt een sonnet. Voortaan begint iedere les met een voordracht en een korte beschouwing (van maximaal drie minuten).

les 2

Iconografie. Lees ter voorbereiding ‘Erotica in vogelperspectief‘ van E. de Jongh door. Powerpoint!

les 3

Liedboeken uit de 17e eeuw. Lees ter voorbereiding Zingend door het Leven van Natascha Veldhorst. (Ja, dit is een heel boek, maar gewoon doorlezen en er kennis van nemen is voldoende.)

We luisteren naar Klaere, wat heeft er uw hartje verlept (P.C. Hooft), een iets verkorte Rey van Burghzaten (Joost van den Vondel):

Waer werd oprechter trouw
Dan tusschen man en vrouw
Ter weereld oit gevonden?
Twee zielen gloende aen een gesmeed,
Of vast geschakelt en verbonden
In lief en leedt
Door deze liefde treurt
De tortelduif, gescheurt
Van haer beminde tortel.
Zy jammert op de dorre ranck
Van eenen boom, verdrooght van wortel,
Haer leven langk.
Zoo treurt nu Aemstels vrouw,
En smelt als sneeuw van rouw
Tot water en tot traenen.
Zy rekent Gijsbreght nu al dood,
Die, om zijn stad en onderdaenen,
Zich geeft te bloot.
O God, verlicht haer kruis,
Dat zy den held op ‘t huis
Met blijschap magh ontfangen,
Die tusschen hoop en vreeze drijft.
En zucht, en uitziet met verlangen
Waer dat hy blijft.

en naar Lijsje Flepkous van J.J. Starter. Meer info over deze muziekklucht hier.

les 4

Klassiek toneel. Lees ter voorbereiding Andries Pels, Q. Horatius Flaccus dichtkunst op onze tijden en zeden gepast. (Lees in ieder geval de inleiding van Schenkeveld-Van der Dussen en kijk maar hoe ver je komt in de tekst van Pels zelf.) Misschien is het handig als je een paar toneelstukken van Vondel (bijv.Lucifer) en Hooft (bijv. Warenar) gelezen hebt. We gaan het o.a. hebben over de Amsterdamse Schouwburg.

les 5

Esthetica uit de 18e eeuw.

les 6

Beeldende kunst en literatuur uit de 18e eeuw. Lees ter voorbereiding Sara Burgerhart van Wolff & Deken. (Ik neem aan dat je deze roman al gelezen hebt. Tijd om je mentale bibliotheek een beetje op te frissen.)

les 7

Willem Bilderdijk. Lees ter voorbereiding De kunst der poëzy van Willem Bilderdijk. (Lees in ieder geval de inleiding, kijk maar hoe ver je komt in de tekst van Bilderdijk zelf.)

les 8

Excursie naar Antwerpen. We bezoeken het Rubenshuis, Museum Mayer Van den Bergh en café De Muze. Ik regel geen bus, maar deelname aan deze excursie is verplicht. Als je met de auto komt, dan is Parking Groenplaats een goede plek om te parkeren.

***

het tentamen

Het tentamen is een mondeling (waaraan je mag deelnemen als je tijdens de les je sonnet voorgedragen hebt (en een korte beschouwing erover gegeven hebt) en als je mee bent geweest op excursie) van ongeveer een half uur. De stof die behandeld is in de colleges is uiteraard tentamenstof. Daarnaast bestudeer je

ongeveer 200 pagina’s uit Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen (1570-1700), Amsterdam 2004

ongeveer 200 pagina’s uit Inger Leemans, Gert-Jan Johannes, Joost Kloek, Worm en Donder (1700-1800: de Republiek), Amsterdam 2013

Mail me een week voor je mondeling over welke hoofdstukken je ondervraagd wenst te worden. Je kunt je tentamen voorbereiden aan de hand van deze rubric.

Comments are closed.