Communicatie HBO

Hier is het programma voor deze module. Er kunnen nog wat kleine wijzigingen komen, deze wijzigingen zullen extra leeswerk betreffen (maak je geen zorgen, want zo heel veel zal het niet zijn).

Les 1

Introductie.

Les 2

Bestudeer deze en deze publicatie van het SLO. Tijdens de les gaan we ermee aan de slag, op basis van deze discussiepunten.

Les 3

Analyseer een recente taalvaardigheidsmethode voor het HBO (niet dat ene boek dat je zelf in 1990 gebruikt hebt, maar een recente).  Maak je analyse aan de hand van dit model.

Tijdens de les bespreken we in kleinere groepen de analyses.

Les 4

Voor deze les interview je een taalvaardigheidsdocent op het HBO. Het interview gaat aan de hand van deze onderwerpen, maar je moet ook nagaan in hoeverre de geïnterviewde past binnen deze en deze competentieprofielen. Tijdens het interview kun je niet alles ter sprake brengen, dus je zult zelf keuzes moeten maken in de gespreksonderwerpen.

Tijdens de les bespreken we in kleinere groepen de interviews.

Les 5

Hoorcollege over de slotopdracht (taalvaardigheidstraining op HBO-niveau).

Les 6

Ontwerp een taalvaardigheidstraining op HBO-niveau. Het ontwerp hoeft niet van minuut tot minuut beschreven te zijn, maar zorg ervoor dat het ook weer niet al te globaal beschreven is. Drie pagina’s A4 moeten voldoende zijn. Probeer op die pagina’s de acht punten van dit document te verwerken.

Tijdens les 6 bespreken we in kleinere groepen de ontwerpen.

Les 7

Lever je complete dossier in.

 

 

Comments are closed.