CKV1

Als docent Nederlands ben je ook bevoegd om CKV (ook wel CKV1 genoemd) te geven. In deze inleidende module gaan we kijken wat CKV is, wat de mogelijkheden zijn en of je zelf dit vak zou willen geven bij jou op school. Het is geen theoretische module, het is eerder een soort leren-door-doen. Hieronder staat de planning.

Les 1

Introductie, maak groepjes van 5. Spreek per groep af welk boek er gelezen wordt en welke film bekeken.

Opdracht 1 (deadline week 4): lees met je groepje hetzelfde boek en vul de leeswijzer in (vind je onderaan deze pagina: http://wp.digischool.nl/ckv/links/).

Opdracht 2 (deadline week 4): bekijk met je groepje dezelfde film en vul de kijkwijzer in (vind je onderaan deze pagina: http://wp.digischool.nl/ckv/links/).

Opdracht 3 (deadline week 5): lees dit artikel: http://www.basjongenelen.nl/wp-content/uploads/Bijna-geen-taaldocent-geeft-nog-CKV.pdf. Ga bij jou op school na in hoeverre de bevindingen die in het artikel beschreven zijn kloppen.

Opdracht 4 (deadline week 5): interview een CKV-docent aan de hand van deze vragen:

  • Hoeveel uur per week geef je CKV?
  • Vind je het leuk om te doen?
  • Zou je iets willen veranderen aan het vak?
  • Welke kunstdisciplines behandel je?
  • Maak je veel materiaal zelf?
  • Gebruik je http://wp.digischool.nl/ckv/?
  • Er zijn (globaal gezien) twee invalshoeken om CKV te geven: kunst maken en kunst bekijken. In de eerste invalshoek staat de eigen creativiteit van de leerling centraal, de tweede is meer beschouwelijk. Wat is bij jou op school de meest gebruikte invalshoek en waarom?
  • Overige opmerkingen / andere interessante kwesties.

Opdracht 5 (deadline week 7): maak een webquest waar een leerling een lesuur mee bezig is. Deze webquest moet zowel bij CKV als bij je eigen literatuurlessen ingezet kunnen worden. Zorg ervoor dat de webquest gaat over literatuur + één andere kunstdiscipline. Info over webquests vind je hier.

Les 2

Literatuur en muziek

Les 3

Literatuur en beeldende kunst / architectuur

Les 4

Bespreek in je groepje opdrachten 1 (boek) en 2 (film)

Les 5

Bespreek in je groepje opdrachten 3 (artikel) en 4 (interview)

Les 6

Presenteer in je groepje je webquest (opdracht 5)

Les 7

Inleveren dossier met de vijf opdrachten. Studenten die een les gemist hebben gebruiken les 7 als bezemles.

Les 8

Excursie naar Museum De Pont.

 

Comments are closed.