Poëzie-analyse (2018-2019)

Analysemodel

Een analyse van een gedicht schrijf je in een lopende tekst. Het doel van een analyse is dat je laat zien dat je het gedicht kunt interpreteren. Door je analyse vertel je welke betekenis het gedicht in jouw optiek heeft. In je analyse loop je de volgende punten af (zonder dat je interpretatie een opsomming wordt). Als een punt niet van toepassing, dan kun je daar melding van maken (‘Het gedicht heeft geen vaste vorm, zoals een sonnet of limerick’), maar meestal zeg je er niets over. Hier is een begrippenlijst, en hier is de stof van vorig jaar.

 • Wat is de titel?
 • Wie is de auteur?
 • Typografie
 • Strofebouw
 • Genre (sonnet / ollekebolleke / refereyn / haiku / rondeel / limerick / &c.)
 • Rijm
 • Metrum
 • Stijlfiguren
 • Beeldspraak
 • Stijl
 • Titelverklaring
 • Parafrase van het gedicht
 • Directe lyriek / indirecte lyriek / verstandslyriek
 • Bijzonderheden (zoals allegorie / intertekstualiteit / pastiche / parodie / literair-historische motief / &c.)
 • Motieven
 • Thema
 • Plaats in de literatuurgeschiedenis
 • Plaats in het oeuvre van de auteur

 

Comments are closed.