Poëzie-analyse (2016-2017)

Analysemodel

Een analyse van een gedicht schrijf je in een lopende tekst. Het doel van een analyse is dat je laat zien dat je het gedicht kunt interpreteren. Door je analyse vertel je welke betekenis het gedicht in jouw optiek heeft. In je analyse loop je de volgende punten af (zonder dat je interpretatie een opsomming wordt). Als een punt niet van toepassing, dan kun je daar melding van maken (‘Het gedicht heeft geen vaste vorm, zoals een sonnet of limerick’), maar meestal zeg je er niets over. Hier is een begrippenlijst.

 • Wat is de titel?
 • Wie is de auteur?
 • Typografie
 • Strofebouw
 • Genre (als sonnet / ollekebolleke / refereyn / haiku / &c.)
 • Rijm
 • Metrum
 • Stijlfiguren
 • Beeldspraak
 • Stijl
 • Titelverklaring
 • Parafrase van het gedicht
 • Directe lyriek / indirecte lyriek / verstandslyriek
 • Bijzonderheden (zoals allegorie / intertekstualiteit / pastiche / parodie / literair-historische motief / &c.)
 • Motieven
 • Thema
 • Plaats in de literatuurgeschiedenis
 • Plaats in het oeuvre van de auteur

Gedicht van les 1:

Herfst

Toornige vreugde doet mij rechtop gaan
dwars door de herfstige plantsoenen
waar in het nat verwilderd gras
rillend naast de zwarte plas
een troep verregende kalkoenen
verworpen, onheilspellend staan.

De wind schuift in de glazen wolken
lichtende wakken hemel open
en wervelt glinsterende kolken
omhoog uit gele bladerhopen.
Als gevallen englen hokken
door geen zon meer te verzoenen
in een somber dreigend mokken
daar mijn broeders de kalkoenen.

Uit: M. Vasalis, Parken en Woestijnen (1940)

 

 

Comments are closed.