Historische letterkunde 2012-2013

Programma Historische letterkunde 2012-2013

Deze module bestaat uit twee maal zeven bijeenkomsten. De meeste van die bijeenkomsten vallen in de categorie ‘hoorcollege’, maar een enkele keer zul je ook zelf aan de slag moeten – er is dan sprake van een werkcollege. Het is zaak dat je je huiswerk gedaan hebt, zeker bij de werkcolleges. Heb je geen kans gehad om het huiswerk te doen? Blijf dan gerust weg, het zal je niet euvel geduid worden.

Voor dit vak je heb deze syllabus nodig. De literatuurlijst met daarop de te lezen werken vind je hier.

Eerste deel

Les 1: inleiding, historisch overzicht, ‘Hebban olla vogala’

* Huiswerk voor les 2: lees de gedichten van Hendrik van Veldeke.

Les 2: Hendrik van Veldeke

* Huiswerk voor les 3: Lees Vanden vos Reynaerde en Jan de Putter: ‘Firapeel helpt!’ in: Tiecelijn. Jaargang 19 (2006) p.212-219
http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200601_01/_tie002200601_01_0019.php#20

Les 3: Vanden vos Reynaerde

De PPT staat hier.

* Huiswerk voor les 4: bekijk de scans van het Gruuthuse-manuscript, http://www.kb.nl/bladerboeken/het-gruuthuse-handschrift

Les 4: Gruuthuse-manuscript

De PPT staat hier.

* Huiswerk voor les 5: lees Herman Pleij: ‘De betekenis van de beginnende drukpers voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur in Noord en Zuid.’ In: Spektator 21 (1992), p. 227-263: http://www.dbnl.org/tekst/plei001bete01_01/index.php en beantwoord de vragen zoals die gesteld zijn in de powerpoint over Vanden vos Reynaerde:

1) Waar gaat het artikel over?

2) Welke stelling(en) brengt de auteur naar voren?

3) Welke argumenten heeft hij daarvoor?

4) Noemt hij tegenargumenten?

5) Wat is zijn conclusie?

Les 5:  De boekdrukkunst

In dit werkcollege wordt het artikel van Herman Pleij besproken aan de hand van de vijf vragen.

* Huiswerk voor les 6: Neem eens kijkje in het Antwerps Liedboek: http://www.dbnl.org/tekst/_ant001antw01_01/index.php

Les 6: Antwerps liedboek

De PPT staat hier.

* Huiswerk voor les 7: lees dit artikel over Jan van der Noot:
http://www.basjongenelen.nl/wp-content/uploads/pub-the-sonnets-of-het-bosken-by-jan-van-der-noot.pdf

Les 7: Jan van der Noot en P.C. Hooft

De PPT staat hier.

Tweede deel

Les 1: Renaissance, maniërisme, barok

De PPT staat hier.

* Huiswerk voor les 2: lees Jan Konst: ‘“Het goet of quaet te kiezen”. De rol van de vrije wil in Vondels Lucifer, Adam in Ballingschap en Noah.’ In: Nederlandse letterkunde 2 (1997), p. 319-337:  http://www.dbnl.org/tekst/kons001goet01_01/index.php en beantwoord de vragen zoals die gesteld zijn in de powerpoint over Vanden vos Reynaerde:

1) Waar gaat het artikel over?

2) Welke stelling(en) brengt de auteur naar voren?

3) Welke argumenten heeft hij daarvoor?

4) Noemt hij tegenargumenten?

5) Wat is zijn conclusie?

Les 2: Toneel van Joost van den Vondel

In dit werkcollege wordt het artikel van Jan Konst besproken aan de hand van de vijf vragen.

* Huiswerk voor les 3: lees http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/18de/literatuurgeschiedenis/lg18004.html

Les 3: Nieuwe genres in de Verlichting

De PPT.

* Huiswerk voor les 4: lees http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/literatuurgeschiedenis/lg19009.html

Les 4: Sentimentalisme en Romantiek

* Huiswerk voor les 5: lees http://www.literatuurgeschiedenis.nl/lg/19de/literatuurgeschiedenis/lg19008.html

Les 5: Romantische humor

Hildebrand: Camera obsura

Klikspaan: Studententypen

P.A. de Génestet: ‘Epikurisch feestgezang‘, ‘De humorist

De Schoolmeester: ‘De leeuw‘, ‘De hond

Piet Paaltjens: ‘Aan Rika‘, ‘De zelfmoordenaar

 

* Huiswerk voor les 6: lees ‘De binocle’ van Louis Couperus

Les 6: Naturalisme

* Huiswerk voor les 7: Lees ‘Open brief aan den schrijver’, ‘Voorrede’ en ‘Voorbericht voor den 2en druk’ en ook wat gedichten uit Grassprietjes: http://www.dbnl.org/tekst/eede003gras01_01/index.php

Les 7: Beweging van 80

Jacques Perk

Willem Kloos

 

Les 8: Proeftentamen

 

 

Comments are closed.