Scriptiebegeleiding

De onderstaande scripties zijn geschreven onder mijn begeleiding:

Bachelorscriptie

2015-2016

 • Willeke Janssen-Emmers, De juf wil meer krenten in haar pap – Een onderzoek naar reactieverschillen op boekfragmenten
 • Sigrid Beijersbergen van Henegouwen, Help, hoe leer ik zoveel woorden?
 • Wietske Bakx, Samen werken aan woordenschat – Onderzoek naar het verhogen van het woordenschatniveau door het gebruik van coöperatieve werkvormen
 • Linda van der Laan, Samenwerkend lezen – Onderzoek naar het nut van samenwerkend leren bij leesvaardigheid in 2 vmbo
 • Sabrina Hermans, Een overtuigend betoog – Een onderzoek naar de invloed van modulair en langdurig werken aan overtuigend schrijven en spreken op de resultaten van VH3
 • Noor van Overdijk, Blahblahblah – Het Woordvierkant op het MBO
 • Eline van Esch, Gesprekken voeren in een ander jasje gestoken
 • Mariëlle Strik, Humor door de eeuwen heen – Een onderzoek naar de mogelijkheid om leerlingen uit de brugklas mavo in contact te brengen met de middeleeuwse klucht en de humor van toen

2014-2015

 • Kiki Theuws, De kernzin is heilig – Een onderzoek naar leesbevordering in havo 2 door middel van samenvattingsopdrachten uit vmbo-examens
 • Richard Ansems, Smurf ‘t kofschip – Een onderzoek naar werkwoordspelling in het secundair onderwijs in Vlaanderen
 • Gitanja van Amelsvoort, Let op je woorden schat – Een onderzoek naar de lessen ‘Woordenschat’ voor de leerlingen uit de basisberoepsbegeleide leerweg van het vmbo
 • Caroline Dijksman, Zie daar, lieve wigtjes! Een bundel gedigtjes – Hiëronymus van Alphen’s gedigtjes geanaylseerd
 • Mandy Verbarendse, Lecdystisch – dyslectisch nou en? Werkwoordspelling bij dyslectische leerlingen

2013-2014

 • Carlien van Kampen, ‘Ik ben de baas, dus ik bepaal!’ Een onderzoek naar de effectiviteit van ‘observerend leren’ binnen het schrijfonderwijs op het mbo
 • Suzanne Beckers, Werkwoordspelling in Nederland
 • Rudie Verbunt, Spreken als jonge goden – Een onderzoek naar verbetering van spreekvaardigheidsonderwijs in 3vwo door gebruik te maken van storytelling en Noordse mythologie
 • Emma de Wit, Het leren interpreteren van korte, jeugdliteraire, verhalen – Een praktijkonderzoek naar dialogisch leesonderwijs
 • Maartje Wijnhoven, Over het leven van boeken voor school
 • Lisa Ruskus, Ik lees, jij leest, wij lezen – voor onze lol. Een onderzoek naar hoe leesplezier te genereren op de School voor Kunst, Cultuur en Media
 • Otto Geling, Het niemandsland tussen sprookjesbos en arbeidsbureau – Een onderzoek naar literatuur voor adolescente NT2-leerders
 • Marga van Gils & Iris Thomassen, ‘We zouden vaker boeken moeten lezen waar je geen verslag voor moet maken’- Hoe kunnen wij het fictieonderwijs op Effent verbeteren en de leerlingen beter voorbereiden op het eindniveau 2F?
 • Janine Lodenstijn, Denken als Elegast! – Hoe leerlingen in de onderbouw kennis kunnen maken met Karel ende Elegast
 • Eveline Volkers, Wat wil men nu eigenlijk? – De samenvatting in het havo-examen toetst niet wat het moet toetsen

2012-2013

 • Dion van Meel, Om een kort verhaal kort te maken… Het effect van creatief schrijven op verhaalbegrip
 • Merijn Huijbens, Wat een drama! Toneel als ondersteuning voor het vak Nederlands
 • Nick van Moll, Weg met het leesverslag – Een onderzoek naar de mogelijkheid van een mondelinge vervanger voor het schriftelijke leesverslag
 • Anouk Vervaart, Vmbo: het nieuwe Troje – De overwinningskansen van mythologie binnen het vmbo
 • Annemarie Steenbergen, Voorlezen, zorg voor de ziel – Dragen lessen voorlezen en bijbehorende beroepsopdrachten bij aan het vergroten van vakcompetenties van verpleegkundigen?
 • Kristel Vaes, Een eerste kennismaking met Elegast – Een onderzoek naar hoe je ervoor kunt zorgen dat leerlingen al in de brugklas werken aan hun literaire ontwikkeling
 • Chava Wilson, Waarom? O, dáárom! Een frisse, verklarende duik in de geschiedenis van de spelling
 • Jan van Rijswijk, Liesje leerde Lotje lezen – Hoe breng je mbo-leerlingen op het gewenste leesniveau?
 • Hilde van Beek, ‘Ick en hoorde mijn daegen noijt sotter dinck’ – Een onderzoek naar het gebruik van een middeleeuwse klucht in de brugklas

2011-2012

 • Evy van Raak, Rondom het werkwoord – Een blik op de grammaticaal-morfologische spellingvaardigheid van brugklasleerlingen bij het spellen van homofone werkwoordsvormen achteraan in de zin
 • Joost Verheugen, Spraak-makend schrijven – Schrijven met een doel: spreken!
 • Loes Verberne, Humor toen en nu – Een lessenserie met de focus op de zestiende-eeuwse klucht Schuyfman
 • Chantal van Hest, De Middeleeuwen, aantrekkelijk en begrijpelijk – Een actieonderzoek naar de verwerking van een Middeleeuws toneelstuk naar het leesonderwijs in het vmbo
 • Odette van der Kraaij, De meisjes doen het beter dan de jongens – Een onderzoek naar de invloed van de manier van aanbieden van leesvaardigheid aan jongens en meisjes in de brugklas
 • Martijn Neggers, Toneeltekst in het domein fictie – Een scriptie in vijf bedrijven
 • Ad Hoofs, Creatief schrijven – leerlingen creatief leren schrijven
 • Wieteke Olijslagers, Poëzie en samenwerkend leren – Hoe effectief samen leren kan zijn
 • Xandra Kühl-Sikora, Debatteren en motiveren – De weg naar interactief mondeling taalvaardigheidsonderwijs
 • Sandra Hendrikx, Spreken, kijken en luisteren op niveau – Positief effect op de vaardigheden
 • Claudia van Melis, Observerend leren – Een onderzoek naar de werkvorm observerend leren met als doel het verbeteren van de schrijfvaardigheid van de leerlingen
 • Lindsey van Helderen, F(r)ictie – Slecht fictieonderwijs is een straf voor de leerlingen
 • Dymphi van Zoggel, Wegwijs – Structuur in wet en tekst
 • Barbara Schouten, Begrijpend lezen hardop of in stilte? Hebben leerlingen profijt van voorgelezen teksten?
 • Dominique le Blanc, Een wereld vol leugens – Reinaert de vos
 • Linda Verheij, Wijze woorden, toffe teksten – Hoe wordt het taaluur ingericht op SG De Overlaat en wat is het rendement?
 • Joyce Vissers, Sollicitrn kn j lrn #Socialmedia # Nederlands #3mavo

2010-2011

 • Laurien de Keijzer, De Griekse mythologie in het VMBO – Naar de juffrouw luisteren of zelf op onderzoek uitgaan?
 • Larissa van Buul, Fictie in de brugklas – onderzoek naar het verschil tussen frontaal lesgeven en zelfstandig leren
 • Ilse van Dool, Literatuur en autisme – Onderzoek naar geschikte Nederlandse literatuur voor jongeren met autisme in de bovenbouw van het VMBO
 • Josine van Gils, Lezen en beleven – Onderzoek naar een leesmotiverend leesverslag
 • Silvy Groeneveld, Odysseus terug naar de kust – Waaraan moet literatuur voldoen om voor jongeren interessant te zijn?
 • Thomas Raaijmakers, Debatteren is denken, duidelijk zijn en doen! – Hoe debatteren bij het vak Nederlands betrokken kan worden
 • Tom Borsten, Grammaticale werkwoordspelling – Werkwoordspelling in de brugklas
 • Elise Kremer-Kostense, Facebook of leesboek – Verslag van onderzoek naar de toepasbaarheid van een literair blog in klas 3 havo en vwo
 • Sjors van der Giessen, Spelling als tweede natuur – Onderzoek naar de effecten van bewustzijn bij werkwoordspelling
 • Alex van den Heuvel, Een uitgelezen kans – Leesbeleving van leerlingen met een autisme spectrum stoornis in het havo/vwo-onderwijs
 • Koen Metselaar, In debat – vwo 3 contra 3 vwo
 • Susanne van Erp, MBO’ers klimmen in de pen – Brieven schrijven op het MBO
 • Egbert Pladdet, Wat schrijf ik? Creatief schrijven als oefening voor zakelijk schrijven

2009-2010

 • Antoon van Horrik, Schrijfonderwijs: het betoog in klas 3vwo – Hoe kun je leerlingen in klas 3 beter voorbereiden op het schrijven van een betoog in de bovenbouw?
 • Ine De Mulder, Schrijfonderwijs in het mbo: het betoog – Klassikaal lesgeven of aan de hand van een WebQuest, wat werkt?
 • Eveliene Sanders, Lezen is leuk – Onderzoek naar leesmotivatie van jongeren
 • Milou Feskens, Werken met niveaus in jeugdliteratuur in de onderbouw havo/vwo
 • Eva de Jong, Lekker lezen voor de brugklas
 • Martin van Zon, Gebruik en transfer van leesstrategieën en hoe dit kunnen bevorderen
 • Trudy van der Linden, Wie schrijft, die blijft! Maar doet de methode Nieuw Nederlands vmbo-bk/3 de kaderleerlingen niet tekort?
 • Katja van Geffen, Werken naar een einddoel. Onderzoek naar de leerlijn leesvaardigheid op het mavo
 • Paula Eekels & Stefanie ten Thije o/g Boonkkamp, De zin en onzin van grammaticaonderwijs
 • Karlijn Naaijkens, Project ‘Tijdschrift’- Schrijfvaardigheid in de brugklas verbeteren en beoordelen, met behulp van samenwerkend leren
 • Rianne Weideveld, Viel de docent door de mand? Op welke wijze kan poëzieonderwijs bijdragen aan een beter tekstbegrip en meer leesplezier bij leerlingen met autisme-spectrumstoornissen?

2008-2009

 • Madelief Weijters, Huilen met de bril op – Onderzoek naar de kennis en beleving van figuurlijk taalgebruik
 • Judith Cabollet, Gespreksstof over het mbo – Onderzoek naar de module Gesprekken voeren op het mbo

Masterscriptie

2015-2016

 • Sara Machiels, Gedichten lezen in dialoog

2014-2015

 • Marlies Zwagemaker, Een vlekkeloze doorstroming? Een onderzoek naar een goede overgang wat betreft mondelinge taalvaardigheid tussen Dongemond college en een hbo-opleiding
 • Charissa Gunderman, Het einde van het boekverslag?
 • Diana Giesbergen, De kloof tussen hun wereld en die van het boek – Hoe help je een leerling voorbij de eerste betekenislaag van literatuur te komen?

2013-2014

 • Lukas Meijsen, Op weg naar 3F? – Een onderzoek naar de referentieniveaus leesvaardigheid
 • Katja van Geffen, Al observerend leren schrijven – Een onderzoek naar de leereffecten van observerend leren bij schrijfvaardigheid
 • Johan Janse, De Middeleeuwen in de klas – Toekomst voor Middelnederlandse teksten in de bovenbouw van het havo
 • Marjo Ballering, Steden schuilen niet wanneer het regent – De Rotterdamse spelen van 1561 op een Rotterdamse school
 • Onno Plantema, Goed voorbeeld doet goed volgen – Leren gedocumenteerd schrijven: analyse van problemen en oplossingen en de effectiviteit van het uitgewerkte-voorbeeld-effect

2012-2013

 • Marloes Verspaandonk, Bronverwerking in de uiteenzetting – Een onderzoek naar de problemen bij het verwerken van bronnen in de schrijfopdracht in vwo 5
 • Peter Kortz, Kennis motiveert
 • Jean-Paul Curfs, Wie het weet, mag het zeggen – Een afstudeeronderzoek naar een effectief beoordelingsinstrument voor het mondeling betoog in het eindexamenjaar van de havo
 • Bart van Veen, ‘Waarom krijgt hij wel een voldoende en ik niet?’ Een onderzoek naar de uniformiteit van mondelinge examens Nederlandse literatuur op het Willen van Oranje College te Waalwijk
 • Rianne Weideveld, Middeleeuws Mariken in havo 4 – Is het bestaande Middelnederlandse literatuuronderwijs geschikt voor leerlingen met autismespectrumstoornissen?
 • Janine van Even, Hoezo lezen? Hèt alternatief voor het boekverslag
 • Elise Kremer-Kostense, Iedereen is journalist – Sociale media in het schrijfonderwijs 
 • Conny van der Meer-den Bouwmeester, Genredidactiek en schrijfvaardigheid
 • Nicky van Gulik, Het ideale beoordelingsmodel – Een onderzoek naar het meest geschikte model voor leerlingen en docenten waarmee betogen beoordeeld kunnen worden

2011-2012

 • Lise-Lotte Daverveld, Hoge leeropbrengst, lage werkdruk! Een onderzoek naar observerend leren binnen duo-opdrachten bij het domein Schrijven
 • Dorothée van Gennip, Pennenstreken – De functie van skeletal notes bij literatuuronderwijs
 • Aafke Winkelhuizen-Teminck, Al ziende leert men… Over de inlvoed van observerend leren op de vaardigheid samenvatten
 • Kelly Kusters, Leesvaardigheid bij leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum – Welke vakdidactische begeleiding zou geboden moeten worden?
 • Wilco Stoppelenburg, Wie schrijft die blijft! Een onderzoek naar schrijfbehoeften in de vrijetijdsbranche
 • Martijn Knook, Groepsschrijven: samen op koers? Een onderzoek naar het effect van schrijven in groepjes op de schrijfontwikkeling van leerlingen
 • Wies Kerbusch, Zo’n kind gun je toch een boek? Leesverslag havo toe aan een opknapbeurt
 • Sandra Holthuizen, Strategisch sorteren – Een onderzoek naar de effectiviteit van de sorteermethode op het tekstbegrip van havo 4-leerlingen

2010-2011

 • Jan de Vries, ‘Maar wat valt daar nog meer over te vertellen?’ Een onderzoek naar het effect van digitale leeskringen in 4 havo op de literaire competentie
 • Jan M. Verwijs, Zulk weten is maar onwetendheid – Een onderzoek naar leeservaring
 • Moniek Verhaaren, ‘Goed gedaan, Martinus!’ – Een onderzoek naar de groei in literaire competenties binnen poëzieonderwijs

2009-2010

 • Renate Beulen, Geef ze de ruimte – Effectief literatuuronderwijs voor hoogbegaafde leerlingen

Comments are closed.