Promotieonderzoek

Sinds augustus 2013 doe ik twee dagen per week promotieonderzoek naar humor in 1561. Dit onderzoek is gefinancierd door het NWO en maakt onderdeel uit van een promotieprogramma voor leraren – door het ministerie in het leven geroepen om meer doctores in het onderwijs te krijgen.

Ik kan hier niet mijn onderzoek voorpubliceren, maar dezedezedeze en deze publicatie geven een beetje een beeld waar ik mee bezig ben. Daarnaast val ik mijn studenten met enige regelmaat lastig met zestiende-eeuwse humor.

En dit is de literatuurlijst-tot-nu: 

Abele spelen (ed. 1989): De abele spelen, bewerkt door Gerrit Komrij, ’s-Gravenhage 1989

Ackermann (1944): Elfriede Marie Ackerman, Das Schlaraffenland in German literature and folksong – Social aspects of an earthly paradise, Chicago 1944

Aelfric (ed. 1881): Aelfric, Lives of saints, ed. W.W. Skeat, twee delen, Londen 1881, via archive.org, op 28 okt. 2013

Aken (ed. 1976), Heinric van Aken, Die Rose – met de fragmenten der tweede vertaling, ed. Eelco Verwijs, Utrecht 1976

Albertanus van Brescia (1485): Albertanus Causidicus Brixiensis, Die konste om te leren spreken ende swighen alst tijt is, z.p., z.j. (ca. 1485), via www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/Ursicula.html, op 20 jan. 2014

Alexander & Gill (eds.) (1984): Peter Alexander & Roger Gill (eds.), Utopias, Londen 1984

Allen (2010): Valerie Allen, On Farting – Language and Laughter in the Middle Ages, New York 2010

Alphen (1954), P.J.M. van Alphen, Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw, Tilburg 1954

Andriessoon (ed. 2003): Symon Andriessoon, Duytsche Adagia ofte Spreecworden, Antwerp, Heynrick Alssens, 1550, ed. Mark A. Meadow & Anneke C.G. Fleurkens, Hilversum 2003

Anneman (1983): Theodore Anneman, Practical Mental Magic, New York, 1983

Anrooij (1997): Wim van Anrooij, Helden van weleer – De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700), Amsterdam 1997

Antekerst (1984): Vanden leven ende voerganc des alderboesten ende quaetsten antekerst, ed. W.L. Braekman, Brugge 1984

Antwerps Liedboek (ed. 2001): Antwerps Liedboek – Een schoon liedekens. Boeck inden welcken ghy in vinden sult. Veelderhande liedekens [etc.]. Ian Roulans, Antwerpen [1544], ed. Dirk Geirnaert, Hermine Joldersma, Johan Oosterman en Dieuwke van der Poel, via www.dbnl.org, op 12 feb. 2014

Antwerps Liedboek (ed. 2004): Het Antwerps Liedboek, 2 delen, teksteditie door Dieuwke E. van der Poel, Dirk Geirnaert, Hermina Joldersma & Johan Oosterman, reconstructie van de melodieën door Louis Peter Grijp, Tielt 2004

Antwerpse spelen (ed. 2011): De Antwerpse spelen van 1561 – naar de editie Silvius (Antwerpen 1562) uitgegeven met inleiding, annotaties en registers, ed. Ruud Ryckaert, twee delen, Gent 2011

Apeldoorn (1984): C.G.L. Apeldoorn, Van Middeleeuwen naar Renaissance (Nederlandse letterkunde 4), Utrecht / Antwerpen 1984

Arden (2010): Heather Arden, Fool’s Plays – A Study of the satire in the sottie, Cambridge 2010

Arnade (1996): Peter Arnade, Realms of Ritual: Burgundian Ceremony and Civic Life in Late Medieval Ghent, Ithaca 1996

Ars moriendi (ed. 1910): Ars moriendi – Holztafeldruck von c. 1470, ed. Otto Clemen, Zwickau 1910

Ars moriendi (ed. 1986): Ars Moriendi (1492) ou L’art de bien mourir, suivi de l’aiguillon de la crainte divine pour bien mourir, des Peines de l’Enfer et du Purgatoire et des Joies du Paradis, ed. Pierre Girard-Augry, Parijs 1986

Autenboer (1962): E. van Autenboer, Volksfeesten en rederijkers te Mechelen (1400-1600), Gent 1962

Autenboer (1981): E. van Autenboer, Het Brabantse Landjuweel der rederijkers (1515-1561), Middelburg 1981

Baere (1948): C. De Baere, ‘De Brusselse Refereynen en liedekens van 1562’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, 1948, pp. 119-155

Bakhtin (1984): Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, Bloomington / Indianapolis 1984

Bange (1986): P. Bange, Spiegels der Christenen – Zelfreflectie en ideaalbeeld in laat-middeleeuwse moralistisch-didactische traktaten, Nijmegen 1986

Bastiaanse (1921-1927): Frans Bastiaanse, Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde – Met bloemlezing en illustraties, vier delen, Amsterdam 1921-1927

Bax (1949): Dirk Bax, Ontcijfering van Jeroen Bosch, Den Haag 1949

Beaty (1970): Nancy Lee Beaty, The Craft of Dying – The Literary Tradition of the Ars Moriendi in England, New Haven / Londen 1970

Bedroch der vrouwen (ed. 1983): Dat bedroch der vrouwen, ed. W.L. Braekman, Brugge 1983

Beidler (2005): Peter G. Beidler, ‘The Miller’s Tale’, in: Correale & Hamel (2005), I, pp. 249-275

Berch (ed. 1982): Goossen ten Berch, Een cluijt van Geert en Maes, ed. Bram Laport, Enschede 1982

Berge (ed. 1925): Jan van den Berge, Hanneken Leckertant, ed. Joh. Vorrink, ’s-Gravenhage 1925

Berghe (ed. 1950): Jan van den Berghe, Dichten en spelen, ed. C. Kruyskamp, ’s-Gravenhage 1950

Berteit (2010): Stefanie Berteit, Das Narrenschiff – Zur Ikonographiegeschichte eines populären Bildtyps, München 2010

Biesheuvel (2005), Ingrid Biesheuvel, Die pilgrimage vander menschliker creature – Een studie naar overlevering en vertaal- en bewerkingstechniek van de Middelnederlandse vertalingen de Pèlerinage de vie humaine (1330-1331) van Guillaume de Digulleville, Hilversum 2005

Bijbel (1477): De Delftse Bijbel, www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1528-1532): De Vorstermanbijbel, via www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1542): De Liesveltbijbel, via www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1548): De Leuvense Bijbel, via www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1560): De Biestkensbijbel, via www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1637): De Statenvertaling, via www.statenvertaling.net, op 26 aug. 2013.

Bijl (1978): Simon Willem Bijl, Erasmus in het Nederlands tot 1617, Leiden 1978

Bijns (1994): Anna Bijns, ’t Is al vrouwenwerk, ed. Herman Pleij, Amsterdam 1994

Bijns (ed. 1987): Anna Bijns, Schoon en suverlijc boecxken inhoudende veel constige refereinen (Refereinen 1528), ed. Lode Roose, Leuven 1987

Bijns (ed. 2013): Anna Bijns, Meer zuurs dan zoets, ed. Herman Pleij, Amsterdam 2013

Bilderdijk (1834): Willem Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands, deel 6, Amsterdam 1834, via www.dbnl.org, op 12 feb. 2014

Bilderdijk (1835): Willem Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands, deel 7, Amsterdam 1835, via www.dbnl.org, op 12 feb. 2014

Bleyerveld (2000): Yvonne Bleyerveld, Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn – Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlands circa 1350-1650, z.p. (Leiden), 2000

Bleyerveld (2006), Yvonne Bleyerveld, ‘De geschilderde intrede van de Dordtse Fonteynisten in Vlaardingen in 1616’, in: Ramakers e.a. (2006), pp. 126-147

Bloomfield (1961): Morton Bloomfield, Piers Plowman as Fourteenth-Century Apocalyps, New Brunswick (NJ) 1961

Boccaccio (ed. 2004): Giovanni Boccaccio, Decamerone, ed. Frans Denissen, Amsterdam 2004

Boeft (1994): Jan den Boeft (red.), Denken over dichten – Dertig eeuwen poëticale reflectie, Amsterdam 1994

Boendale (ed. 1844-1848): Jan van Boendale, Der leken spieghel. Leerdicht van den jare 1330 (ed. Matthias de Vries), drie delen, Leiden 1844-1848, via www.dbnl.org, op 7 okt. 2013

Boendale (ed. 1994): Jan van Boendale, ‘Hoe dichters dichten sullen ende wat sie hantieren sullen’, in: Boeft (1994), pp. 65-74

Boheemen & Van der Heijden (1999): F.C. van Boheemen & Th.C.J. van der Heijden, Retoricaal memoriaal – Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw, Delft 1999

Boheemen, Lof & Meurs (1986): P. van Boheemen, N.J.P van der Lof & E. van Meurs, Het boek in Nederland in de 16e eeuw, ’s-Gravenhage 1986

Bonda (1996): Jan Willem Bonda: De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw, Hilversum 1996

Bonger (1978): H. Bonger, Leven en werk van D.V. Coornhert, Amsterdam 1978

Borgloon (ed. 2000): Het handschrift-Borgloon, ed. Jos Biemans, Hans Kienhorst, Willem Kuiper en Rob Resoort, Hilversum 2000

Bork & Verkruijsse (1985): G.J. Bork & P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs, 1985 Weesp, via www.dbnl.org, op 28 okt. 2013

Bote (ed. 2012): Hemann Bote, Ein kurzweiliges Buch von Till Eulenspiegel aus dem Lande Braunschweig, ed. Siegfried H. Sichtermann, Berlijn 2012

Boucquey (1991): Thierry Boucquey, Mirages de la farce – Fête de fous, Bruegel et Molière, Amsterdam / Philadelphia 1991

Bouhaïk-Gironès e.a. (2014): Marie Bouhaïk-Gironès, Jelle Koopmans & Katell Lavéant, Recueil des sotties françaises, Parijs 2014

Boxsel (1997), Matthijs van Boxsel, ‘De fisofollie van de identiteit’, in: De Revisor, jaargang 24, 1997, pp. 72-79, via www.dbnl.org, op 11 mei 2015

Brant (1498): Sebastian Brant, Stultifera nauis: narragonice p[ro]fectionis nunq[uam] satis laudata nauis, Basel 1498, via books.google.com, op 9 dec. 2013

Brant (ed. 1874): Sebastian Brant, The Ship of Fools (translated by Alexander Barclay), ed. Thomas Hill Jamieson, Edinburgh / Londen 1874, via www.gutenberg.org, op 9 dec. 2013

Brant (ed. 1981): Sebastian Brant, Der sotten schip – Antwerpen 1548, ed. Loek Geeraedts, Middelburg 1981

Brant (ed. 2007a): Sebastian Brant, Das Narrenschiff – Fotografische herdruk, Budel 2007

Brant (ed. 2007b): Sebastian Brant, Das Narrenschiff, ed. Heinz-Joachim Fischer, Wiesbaden 2007

Brant (ed. 2011): Sebastian Brant, Das Narrenschiff – Studienausgabe, ed. Joachim Knape, Stuttgart 2011

Brant (ed. 2012): Sebastian Brant, Das Narrenschiff, ed. H.A. Junghans, nawoord van Hans-Joachim Mähl, Stuttgart 2012

Bredero (ed. 1971): G.A. Bredero, Kluchten, ed. Jo Daan, Culemborg 1971, via www.dbnl.org, op 7 okt. 2014

Bredero (ed. 1974): Gerbrand Adriaensz Bredero, Spaanschen Brabander, ed. C.F.P. Stutterheim, Culemborg 1974

Breughel-Brueghel (1998): Pieter Breughel de Jonge – Jan Brueghel de Oude – Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600 (Tentoonstellingscatalogus), Antwerpen 1998

Brewer (2008): Derek Brewer, Medieval Comic Tales, Woordbridge 2008

Brink e.a. (2001): Peter van den Brink, De Firma Brueghel, Maastricht / Brussel / Gent / Amsterdam 2001

Broeder Russche (ed. 1950): De historie van Broeder Russche, ed. Luc Debaene, Antwerpen 1950

Brom (1957): Gerard Brom, Schilderkunst en litteratuur in de 16e en 17e eeuw, Utrecht 1957

Bruaene (2006): Anne-Laure van Bruane, ‘“A wonderfull tryumfe, for the wynnyng of a pryse”: Guilds, Ritual, Theater, and the Urban Network in the Southern Low Countries, ca. 1450-1650’, Renaissance Quarterly, 59, 2006, pp. 374-405

Bruaene (2008), Om beters wille – Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), Amsterdam 2008

Bruder Rausch (ed. 1884): Bruder Rausch, in: Narrenbuch (ed. 1884), pp. 363-381

Brugman (ed. 1948): Jan Brugman, Verspreide sermoenen, ed. A. van Dijk, Antwerpen 1948

Bruin (1937): C.C. de Bruin, De Statenbijbel en zijn voorgangers, Leiden 1937

Brussel (1563): Refereynen ende liedekens van diversche Rhetoricienen uut Brabant / Vlaenderen / Hollant / ende Zeelant: Ghelesen en ghesongen op de Corenbloeme Camere binnen Bruessele / op haar jaerlijcxse Prinsfeeste / Anno XVC, Brussel 1563, via books.google.com, 18 sep. 2013

Bruyn (2001): Eric de Bruyn, De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch – De symboliek van de Hooiwagen-triptiek en de Rotterdamse Marskramer-tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten, ’s-Hertogenbosch 2001

Bruyne (ed. 1879-1881): Jan de Bruyne, Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, ed. K. Ruelens, drie delen, Antwerpen 1879-1881

Bueren & Verbij-Schillings (2002-2003): Truus van Bueren & Jeanne Verbij-Schillings, ‘Een rijkgeschakeerde cultuur: de Hollandse kunstproductie in opdracht van hof, kloosters en steden’, in: Nijs & Beukers (2002-2003), pp. 197-258

Burger (2002): Peter Burger, ‘Van aanschaafschaaf tot zuurkoolzaad – Fopopdrachten als aprilgrap en ontrgroening’, in: Onze Taal, 2002/4, pp. 80-83

Burgon (1839): John William Burgon, The life and Times of Sir Thomas Gresham, twee delen, Londen 1839

Burns (1988): J.H. Burns, The Cambridge History of Medieval Political Thought c.350-c.1450, Cambridge 1988

Bussel (2001): Donna Bussel, ‘Sebastian Brant’, in: Clayton Drees (ed.), The Late Medieval Age of Crisis and Renewal, 1300-1500: A Biographical Dictionary, Westport 2001, pp. 68-69, via books.google.com, op 22 dec. 2013

Buuren (1979): A.M.J. van Buuren, Der minnen loep van Dirc Potter – Studie over een Middelnederlandse Ars Amandi, Utrecht 1979

Cabaret (1972): Cabaret, dir. Bob Fosse, Allied Artists Pictures, 1972, film

Cailleu (ed. 1936): Colijn Cailleu, Dal sonder wederkeeren of Pas der doot, ed. Paul de Keyser, Antwerpen / Parijs / ’s-Gravenhage 1936

Cassidy (2004): The Artful Mentalism of Bob Cassidy, Humble (TX), 2004

Castelein (ed. 1965): Matthijs de Castelein, Piramus ende Thisbe, ed. G.A. van Es, Zwolle 1965

Castelein (ed. 1986): Matthijs de Castelein, De const van rhetoriken (facsimile van de eerste uitgave, Gent 1555), Oudenaarde 1986, via www.dbnl.org, op 1 okt. 2013

Castiglione (ed. 2000), Baldassar Castiglione, Het boek van de hoveling, ed. Anton Haakman, Amsterdam 2000

Cent nouvelles nouvelles (ed. 1966): Les cent nouvelles nouvelles, ed. Franklin P. Sweetser, Genève / Parijs 1966

Cento novelle antiche (1906): Le cento novelle antiche, ed. Antonio Marenduzzo, Milaan 1906, via archive.org, op 7 okt. 2014

Cervantes (ed. 2001): Miguel de Cervantes Saavedra, De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha, vertaald door Barber van de Pol, Amsterdam 2001

Chaucer (ed. 1985): Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ed. David Wright, Oxford 1985

Chester Mystery Cycle (ed. 1974): The Chester Mystery Cycle, ed. R.M. Lumiansky & David Mills, twee delen, Londen 1974

Christies (2009): Veilinghuis Christie’s, ‘Quinten Massys – An allegory of folly’, veilingcatalogus 27 januari 2009, via www.christies.com, op 20 jan. 2014

Christoffel Wagenaer (ed. 1913): Die historie van Christoffel Wagenaer, discipel van D. Johannes Faustus, ed. Josef Fritz, Leiden 1913

Clouston (1888): W.A. Clouston, Popular Tales and Fictions and their Migration sans Transformations, twee delen, Edinburgh / Londen 1888, via archive.org op 3 nov. 2014

Cock Lorell’s Bote (ed. 1843): Cock Lorell’s Bote: a satirical poem, ed. Edward F. Rimbault, Londen 1843, via books.google.com, op 9 dec. 2013

Cocke Lorelle’s Bote (ed. 1841): Cocke Lorelle’s Bote, ed. N.N., Edinburgh 1841, via books.google.com, op 9 dec. 2013

Coelen (2008): Peter van der Coelen, Erasmus in beeld, Rotterdam 2008

Coigneau (1977): Dirk Coigneau, ‘Drie Rijnsburgse refreinen te Rotterdam (1561) en hun Franse bron’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks), 1977, pp. 239-290, via www.dbnl.org, op 8 okt. 2014

Coigneau (1980-1983): Dirk Coigneau, Refreinen in het zotte bij de rederijkers, drie delen, Gent 1980-1983

Coigneau (1982): Dirk Coigneau, ‘Anthonis de Roovere als wereldlijk dichter’, in: Vlaanderen 31, 1982, pp. 158-167, via www.dbnl.org, op 9 dec. 2013

Coigneau (1984): Dirk Coigneau, ‘Rederijkersliteratuur’, in: Spies (1984), pp. 35-57

Coigneau (1992): Dirk Coigenau, ‘Een vreughdich liedt moet ick vermanen – Positie en gebruikswijzen van het rederijkerslied’, in: Willaert e.a. (1992), pp. 255-267 en pp. 404-413

Coigneau (2000): Dirk Coigneau, ‘Bedongen creativiteit. Over retoricale productieregeling’ in: Jansen-Sieben e.a. (2000), pp. 129-137

Coigneau (2001): Dirk Coigneau, ‘Drama in druk, tot circa 1540’, in: Dijk, Ramakers e.a. (2001), pp. 201-214 en 352-359

Coigneau (2003): Dirk Coigneau, ‘Een Brugse Villon of Rabelais? Eduard de Dene en zijn Testament Rhetoricael (1561)’, in: Ramakers, red. (2003), pp. 199-211

Coornhert (ed. 1903): Dirick Coornhert, Lustighe historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, ed. G.A. Nauta, Groningen 1903

Coornhert (ed. 1955): Het Roerspel en de comedies van Coornhert, ed. P. van der Meulen, Leiden 1955

Coppens (1993): Christian Coppens, Reading in Exile: The Libraries of John Ramridge, Thomas Harding, Henry Joliffe, Recusants in Louvain, Cambridge 1993

Corinda (1968): Corinda, 13 Steps to Mentalisme, Cranbury (NJ), 1968

Corpus Paroemiographorum Graecorum (ed. 1839): Corpus Paroemiographorum Graecorum, ed. Ernst von Leutsch, Friedrich Wilhelm Schneidewin, tomus 1, Gottingen, via books.google.com op 13 maart 2013

Correale & Hamel (2005): Robert M. Correale & Mary Hamel (red.), The Sources and Analogues of the Canterbury Tales, twee delen, Woordbridge 2005

Crul (ed. 1950): Cornelis Crul, Heynken de Luyere en andere gedichten, ed. C. Kruyskamp, Antwerpen 1950

Crul (ed. 1954): Cornelis Crul, Religieuze poëzie, ed. L. Roose, Zwolle 1954

Dale (ed. 1944): Jan van den Dale, Gekende werken, ed. Gilbert Degroote, Antwerpen 1944

Davies (1963): R.T. Davies, Medieval English Lyrics: A Critical Anthology, London 1963

Davies (1984): J.C. Davies, ‘The History of Utopia: A Chronology of Nowhere’, in: Alexander & Gill (eds.) (1984), pp. 1-17

Davis (1987): Natalie Zemon Davis, Society and Culture in Early Modern France, Stanford 1987

Debaene (1977): Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken – Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Hulst 1977

Dedekind (ed. 1882): Friedrich Dedekind, Grobianus, vertaald door Kaspar Scheidt, ed. Gustav Milchsack, Halle an der Saale 1882, via archive.org, op 20 jan. 2014

Degroote (1951): Gilbert Degroote, ‘Erasmus en de Rederijkers van de XVIe eeuw’, in: Revue belge de philologie et d’histoire, 29, 1951, pp. 389-420, via www.persee.fr, op 12 feb. 2014

Delsaerdt (2001): Pierre Delsaerdt, Suam quisque Bibliothecam – boekhandel en particulier boekenbezit aan de oude Leuvense universiteit, 16de-18de eeuw, Leuven 2001

Demoed (2011): Verena Demoed, ‘Wie van gevaar houdt, moet dat met de dood bekopen’ – De opiniërende strategieën van Gulielmus Gnapheus (1493-1586), Amsterdam 2011, via dare.uva.nl, op 19 aug. 2014

Den Italiaenschen quacksalver (1694), ofte de nieuwe Amsterdamsche Jan Potazy: Den Italiaenschen quacksalver, ofte de nieuwe Amsterdamsche Jan Potazy, Amsterdam (1694), via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Dene (ed. 1975-1979): Eduard de Dene, Testament Rhetoricael, editie W. Waterschoot & D. Coigneau, drie delen: Jaarboek de Fonteine XXVI (1975), XXVIII (1976-1977), XXX (31978-1979)

Dene (ed. 1978): Eduard de Dene, De warachtige fabulen der dieren, ed. M. Goetinck & W. Le Loup, Roeselare 1978

Deuchdelijcke solution (1574): Deuchdelijcke solution ghesolveert bij vele ingenieuse Componisten van diveersche Cameren van Rethorijcken, (Gielis vanden Rade), Antwerpen 1574, via books.google.com op 13-01-2013

Dewitte (1969): A. Dewitte, ‘De religieuze overtuiging van Eduard de Dene’, in: Biekorf, jaargang 70, 1969, pp. 343-350, via www.dbnl.org, op 19 mei 2015

Dewolfs (1975): J. Dewolfs, ‘Historiek van processies en ommegancken van Onze-Lieve-Vrouw ten Poel-Tienen’, in: De Brabantse Folklore 26, 1975, 145-155

Digulleville (ed. 1998): Abbé Guillaume de Digulleville, Le Pèlerinage de Vie Humain – Le songe tres chrétien, ed. Paule Amblard, Parijs 1998

Digulleville (ed. 1998): Guillaume de Digulleville, Le pèlerinage de vie humaine, ed. Paule Amblard, Parijs 1998

Dijk, Ramakers e.a. (2001): Hans van Dijk, Bart Ramakers e.a., Spel en spektakel – Middeleeuws toneel in de Lage Landen, Amsterdam 2001

Dirkse (1981): P.P.W.M. Dirkse, ‘Het schip der Kerk’, in: Geloof en satire Anno 1600, Utrecht 1981

Dixhoorn (2009): Arjan van Dixhoorn, Lustige geesten – Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (1480-1650), Amsterdam 2009

Dixhoorn (2013): Arjan van Dixhoorn, ‘Death and the Quest for Knowledge: Dutch Texts in Dialogue with French Adaptations of the Ars Moriendi Tradition (1450-1520)’, paper presentation op het congres The Multilingual Muse: Transcultural Poetics in the Burgundian Netherlands, Cambridge 14 september 2013

Doesborch (ed. 1940): Jan van Doesborch, Refreinenbundel, twee delen, ed. C. Kruyskamp, Leiden 1940

Doornbosch e.a. (1987): Ate Doornbosch, Marie van Dijk, Henk Kuijer & Hermine Sterringa, Onder de groene linde – Verhalende liederen uit de mondelinge overlevering, Deel 1: Liederen met magische, religieuze en stichtelijke thematiek, Amsterdam 1987

Douce 346: Schembartbuch. Nürnberg. Oxford, Bodleiana Library, MS. Douce 346, 258r, via http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/view/search/what/Manuscript?q=nuremberg%20schembart&os=0&pgs=50&sort=Shelfmark,Folio_Page, op 14 juli 2015

Dreier (2011): R.P. Dreier, Dansen met de dood; geschilderde boetepreken in de late Middeleeuwen’, in: Geschiedenis Magazine 46, 2011, pp. 17-21

Dresen-Coenders (1983), Lène Dresen-Coenders, Het verbond van heks en duivel – Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden, Baarn 1983

Dresen-Coenders (1994): Lène Dresen-Coenders, ‘Demonen bij Jeroen Bosch. Zoektocht naar bronnen en betekenis’, in: Rooijakkers, Dresen-Coenders & Geerdes (1994), pp. 168-197

Drewes (1968a): J.B. Drewes, ‘Het Esbatement vant Gelt als allegorisch stuk (I)’, in: Levende Talen, nummer 250, 1968, pp. 467-485

Drewes (1968b): J.B. Drewes, ‘Het Esbatement vant Gelt als allegorisch stuk (II)’, in: Levende Talen, nummer 251, 1968, pp. 619-625

Drie schandaleuse spelen (ed. 1937): Drie schandaleuse spelen (Brussel 1559), ed. Willem van Eeghem, Antwerpen 1937

Drijderley Refereynen (1564): Drijderley Refereynen ghepronuncieert opte Rhetorijck-feest der blauwe Acoleyen van Rotterdam 1561 (Willem Silvius), Antwerpen 1564, via books.google.com op 13-01-2013

Droefliken strijt (ed. 1902): Den droefliken strijt van Roncevale, ed. G.J. Boekenoogen, Leiden 1902

Dubuis (1973): Roger Dubuis, Les cent nouvelles nouvelles et la tradition de la nouvelle en France au Moyen Age, Grenoble 1973

Duckwitz (2001): Rebecca Duckwitz, ‘Der Teufel steckt im Detail – De Nederlandse Spreekwoorden van Pieter Bruegel de Oude en de kopieën uit de werkplaats van Pieter Breughel de Jonge’, in: Brink e.a. (2001), pp. 58-79

Duke (1990): A.C. Duke, Reformation and Revolt in the Low Countries, London 1990

Dumolyn (2014): Jan Dumolyn, ‘Het corporatieve element in de Middelnederlandse letterkunde en de zogenaamde Laatmiddeleeuwse burgermoraal’, in: Spiegel der Letteren 56 (2), 2014, pp. 123-154

Duyse (1900-1902): Prudens van Duyse, De rederijkkamers in Nederland – Hun invloed op letterkundig, politiek en zedelijk gebied, twee delen, Gent 1900-1902

Duyse (1905): Florimond van Duyse, Het oude Nederlandsche lied, twee delen, Den Haag / Antwerpen 1905, via www.dbnl.org, op 18 maa. 2013

Dyer (2003): Christopher Dyer, Making a Living in the Middle Ages: the people of Britain 850–1520, Londen 2003

Ecclesiasticus (ed. 1898): Ecclesiasticus Oft de wijse sproken Iesu des soons Syrach, ed. D.F. Scheurleer, Amsterdam 1898

Eedt van Meester Oom (1552): Dit is den Eedt van Meester Oom met vier ooren / Prince der dooren, Leuven 1552, via books.google.com, op 19 maart 2013

Eeghem (1936): W. van Eeghem, ‘Rhetores Bruxellenses’, in: Revue belge de philologie et d’histoire 15, 1936, pp. 47-78, via persee.fr, op 11 nov. 2013

Een tafelspeelken van twee personagien (ed. 1907): Een tafelspeelken van twee personagien, eenen man ende een wijf, ghecleet up zij boerssche, in: Leendertz jr. (1907), pp. 186-197, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Elckerlijc – Jedermann (2013): Elckerlijc – Jedermann, Herausgegeben und übersetzt von Clara Strijbosch und Ulrike Zellmann, Münster 2013

Eligh (1991): P.F.J.M. Eligh, In wisselend perspectief – Bijdragen tot een cultuurhistorische benadering van Mariken van Nieumeghen, Den Bosch 1991

Ellerbroek-Fortuin (1937): E. Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw, Groningen 1937, via www.dbnl.org, op 3 feb. 2014

Elslander (1953): A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600, Gent 1953

Elslander (1986): A. van Elslander, Terugblik – Opstellen en toespraken van A. van Elslander, Gent, 1986

Elslander e.a., (1972): A. van Elslander e.a., Eduard de Dene en zijn Testament Rhetoricael (1561), Rederijkersstudiën VII, Gent 1972

Enders (2002): Jody Enders, The Medieval Theater of Cruelty – Rhetoric, Memory, Violence, Ithaca (NY) 2002.

Enders (2005): Jody Enders, Death by Drama and Other Medieval Urban Legends, Chicago / Londen 2005

Enders (2009): Jody Enders, Murder by Accident – Medieval Theater, Modern Media, Critical Intentions, Chicago / Londen 2009

Enders (2011): Jody Enders, The Farce of the Fart and Other Ribaldries – Twelve Medieval French Plays in Modern English, Philadelphia 2011

Enklaar (1950): D.Th. Enklaar, De dodendans, een cultuur-historische studie, Amsterdam 1950

Enklaar (1975): D.Th. Enklaar, Varende luyden – Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden, Arnhem 1975

Erasmus (1528): Erasmus Roterodami, Adagiorum Opus, Bazel 1528, via books.google.com op 13 maart 2013

Erasmus (1533): Erasmus Roterodamus, Apophthegmatum opus, Parijs 1533, via books.google.com, op 6 okt. 2014

Erasmus (ed. 1898): Desiderius Erasmus, Μωρίας Εγκώμιον – Stultitiae laus, ed. I.B. Kan, Den Haag 1898

Erasmus (ed. 1912): Desiderius Erasmus, Een twaalftal samenspraken, ed. N.J. Singels, Amsterdam 1912, via www.dbnl.org, op 27 nov. 2014

Erasmus (ed. 1969a): Erasmus, De beleeftheidt der kinderlijcke zeden – Herdrukt naar de Latijns-Nederlandse uitgave van 1678, Amsterdam 1969

Erasmus (ed. 1969b): Desiderius Erasmus, Dat Constelijck ende costelijck Boecxken / Moriae Encomion, Amsterdam 1969

Erasmus (ed. 2001a): Desiderius Erasmus, Etiquette, ed. Jeanine de Landtsheer & Toon van Houdt, Amsterdam 2001

Erasmus (ed. 2001b): Desiderius Erasmus, Lof der Zotheid, ed. Petty Bange, Nijmegen 2001

Erasmus (ed. 2001c): Desiderius Erasmus, Gesprekken – Colloquia, ed. Jeanine de Landtsheer, Amsterdam 2001

Erenstein (red.) (1996): R.L. Erenstein, Een theatergeschiedenis der Nederlanden. Tien eeuwen drama en theater in Nederland en Vlaanderen, Amsterdam 1996, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Erné (1934): B.H. Erné, Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel, Groningen / Den Haag / Batavia 1934

Erné (1969): B.H. Erné, ‘Het allegorisch karakter van het Esbatement vant Gelt’, in: Levende Talen, nummer 262, 1969, pp. 659-665

Erné (1972): B.H. Erné, ‘Rederijkersballaden oude en nieuwe stijl’, in De Nieuwe Taalgids 65, pp. 355-363, via www.dbnl.org op 28 maart 2013

Esopus (ed. 1990): Het ongelukkige leven van Esopus, ed. Willem Kuiper & Rob Resoort, Amsterdam 1990

Everaert (ed. 1920): Cornelis Everaert, Spelen, ed. J.W. Muller en L. Scharpé, Leiden 1920, via www.dbnl.org, op 19 maart 2013

Everaert (ed. 2005): De spelen van Cornelis Everaert, ed. W.N.M. Hüsken, twee delen, Hilversum 2005

Everyman and Mankind (2009): Everyman and Mankind, ed. by Douglas Bruster & Eric Rasmussen, Londen 2009

Exquemelin (1678): Alexandre Exquemelin, De Americaensche Zee-roover, Amsterdam 1678, via gallica.bnr.fr, op 8 nov. 2013

Fabliaux (ed. 1872-1890): Recueil général et complet des fabliaux des XIIIe et XIVe siècles imprimés ou inédits, ed. Anatole de Montaiglon et Gaston Raynaud, zes delen, Parijs 1871-1890, via archive.org op 31 okt 2014

Fabliaux (ed. 2013): The Fabliaux, ed. Nathaniel E. Dubin, New York / Londen 2013

Fastnachtspiele (ed. 2006): Fastnachtspiele des 15. und 16. Jahrhunderts, ed. Walter Wuttke & Dieter Wuttke, Stuttgart 2006

Ferguut (ed. 1994): Ferguut, ed. E. Rombauts, N. de Paepe & M.J.M. de Haan, Hilversum 1994

Floris ende Blancefleur (ed. 1903): De historie van Floris ende Blancefleur, ed. G.J. Boekenoogen, Leiden 1903

Folz (ed. 2006), ‘Das Spiel von dem König Salomon und dem Bauern Markolf, in: Fastnachtspiele (ed. 2006), pp. 57-81

Foucault (1995): Michel Foucault, De geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw, Meppel / Amsterdam 1995

Fruin (1908): R. Fruin, Het voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog, ‘s Gravenhage 1908

Fukuyama (2004): Francis Fukuyama, Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, Amsterdam 2004

Geerars (1972): C.M. Geerars, ‘Theorie van de satire’. in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 15-16, 1972, p. 1-41, via www.dbnl.org, op 19 nov. 2013

Gerlo (1954): Aloïs Gerlo, ‘Badius Ascensius’ «Stultiferae naves» – Latijnse aanvulling bij Sebastian Brant’s «Narrenschiff»’, in: Revue belge de Philologie et d’Histoire 32-2-3, 1954, pp. 510-524, via www.persee.fr, op 9 dec. 2013

Geuzenliedboek (ed. 1924): Het Geuzenliedboek, twee delen, ed. E.T. Kuiper & P. Leendertz jr., Zutphen 1924

Gheurtz (ed. 2009): Reyer Gheurtz, Adagia, ed. Stanislaw Predota & Marijke Mooijaart, Warschau 2009

Gibson (1977): Walter S. Gibson, Bruegel, Oxford 1977

Gibson (2006): Walter S. Gibson, Pieter Bruegel and the Art of Laughter, Berkeley (CA), 2006

Gijsen (1989): J.E. van Gijsen, Liefde, Kosmos en Verbeelding – Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel der Minnen, Groningen 1989

Gijsen (2004): Annelies van Gijsen, Joos Balbian en de steen der wijzen – De alchemistische nalatenschap van een zestiende-eeuwse arts, Leuven 2004

Gils (1940): J.B.F. van Gils, ‘Het snijden van den kei’, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 84. II. 14, 6 april 1940, pp. 1310-1318, via www.ntvg.nl, op 12 feb. 2014

Ginzburg (1982): Carlo Ginzburg, De kaas en de wormen; het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse molenaar, Amsterdam 1982

Glourieux & Rouzet (1988): G. Glourieux & A. Rouzet, ‘Les Velpuis à Louvain. Formation d’un atelier’, in: Marie-Thérèse Isaac (ed.), Ornementation typographique et bibliographie historique: actes du colloque de Mons, 26-28 août 1987, pp. 67-85, Brussel 1988

Gnapheus (ed. 1956): Gulielmus Gnapheus, Acolastus – Latijnse tekst met Nederlandse vertaling, ed. P. Minderaa, Zwolle 1956

Gnapheus (ed. 2010): Gulielmus Gnapheus, Morosophus – Ein törichter Weiser, ed. Hans-Dieter Hofmann, Frankfurt am Main 2010

Goodman of Paris (ed. 2006): The Goodman of Paris – A Treatise on Moral and Domestic Economy by a Citizen of Paris, ca. 1393, ed. Eileen Power, Woodbridge 2006, via books.google.com, op 27 nov. 2014

Goudriaan e.a. (2004): Koen Goudriaan e.a., Education and Learning in the Netherlands, 1400-1600: Essays in Honour of Hilde de Ridder-Symoens, Leiden 2004

Graft (1904): C.C. van de Graft, Middelnederlandsche historieliederen, Epe 1904, via www.dbnl.org, op 17 nov. 2014

Grapjas (ed. 2008): De Grapjas – Een moppenboek uit de oudheid, ed. Patrick De Rynck, Amsterdam 2008

Greenblatt (2012): Stephen Greenblatt, De zwenking – Hoe de wereld modern werd, Amsterdam 2012

Grijp (2005): Louis Peter Grijp, ‘Nagedachten bij de muzikale reconstructie van het Antwerps Liedboek’, Nederlandse Letterkunde, 10, 2005, pp. 86-97

Grijp & Tamboer (2000): Louis Peter Grijp & Annemies Tamboer, ‘Dodendansen in levenden lijve’, in: Kerssemakers, Pagée & Visser (2000), pp. 48-67

Grijp, Hoek & Tamboer (1989): Louis Peter Grijp, Everdien Hoek & Annemies Tamboer, De dodendans in de kunsten, Utrecht 1989

Gruuthuse (ed. 2015): Het Gruuthuse-handschrift, ed. Herman Brinkman & Ike de Loos, Hilversum 2015

Gunn, Grummitt & Cools (2007), Steven Gunn, David Grummitt & Hans Cools, War, State and Society in England and the Netherlands 1477-1559, Oxford, 2007

Gurp (2012): Gerard. van Gurp, Reformatie in Brabant – Protestanten en katholieken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1523-1634, Hilversum 2013

Hans Clawert (ed. 1962): Hans Clawerts werckliche Historien, in: Volksbücher (ed. 1962), pp. 167-245

Harrebomée (ed. 1990): P.J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal (3 delen), Hoevelaken 1990, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Haslinghuis (1912): E.J. Haslinghuis, De duivel in het drama der Middeleeuwen, Leiden 1912

Hazelzet (1988): Korine Hazelzet, Heethoofden, Misbaksels en Halve garen – De bakker van Eeklo en de burgermoraal, Zwolle 1988

Hazelzet (2007): Korine Hazelzet, Verkeerde werelden – Exempla contraria in de Nederlandse beeldende kunst, Leiden 2007

Herk (2012): Anke van Herk, Fabels van liefde – Het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers (1475-1621), Amsterdam 2012

Herodotos (ed. 1995): Herodotos, Het verslag van mijn onderzoek, ed. Hein L. van Dolen, Nijmegen 1995

Hertog (1991): Erik Hertog, Chaucer’s Fabliaux as Analogues, Leuven 1991

Herwaarden (1978): Jan van Herwaarden, Opgelegde bedevaarten – Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten (met name in de stedelijke rechtspraak) in de Nederlanden gedurende de late Middeleeuwen (ca 1300-ca 1550), Assen / Amsterdam 1978

Herwaarden (1997): J. van Herwaarden, ‘De apostel Jacobus de Meerdere in de Middelnederlandse literatuur’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks), deel 2, jaargang 1997, pp. 212-254

Herwaarden (2003): Jan van Herwaarden, Between Saint James and Erasmus – Studies in Late-Medieval Religious Life: Devotion and Pilgrimage in the Netherlands, Leiden / Boston 2003

Herwaarden (2005): Jan van Herwaarden, Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen, Hilversum 2005

Hillegers (2011): Jasper Hillegers, ‘Anoniem – De intrede van de Dordtse rederijkerskamer De Fonteynisten tijdens de rederijkerswedstrijd in Vlaardingen in 1616’, in: Tummers (2011), pp. 138-139

Historical poems (ed. 1959): Historical poems of the XIVth and XVth Centuries, ed. Rossell Hope Robbins, Londen 1959

Hoek (1998): Everdien Hoek, ‘Allemaal ge-lijk – De dodendans in de beeldende kunst van de late Middeleeuwen’, in: Grijp, Hoek & Tamboer (1989), pp. 13-24

Hofman (1993): Bert Hofman, Liedekens vol gheestich confoort – Een bijdrage tot de kennis van de zestiende-eeuwse Schriftuurlijke lyriek, Hilversum 1993

Hogenelst (1997): Dini Hogenelst, Sproken en sprekers – Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke, twee delen, Amsterdam 1997

Hollaar (2006): Henk Hollaar, De Rotterdamse spelen van 1561 – Een Hollandse toneelcompetitie met politieke lading, Delft 2006

Hoog (1918): G.C. van ’t Hoog, Anthonis de Roovere, Amsterdam 1918

Horatius (ed. 1990): Horatius, Ars poetica, ed. P.H. Schrijvers, Amsterdam 1990

Hornback (2009): Robert Hornback, The English Clown Tradition from the Middle Ages to Shakespeare, Woodbridge 2009

Horst (1993): Daniel Horst, ‘The Duke of Alva & The Prince of Orange’, in: Tanis & Horst (1993), pp. 25-35

Horst (2003): Daniel R. Horst, De Opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566-1584, Zutphen 2003

Hulthem (ed. 1999): Het Handschrift-van Hulthem, ed. Herman Brinkman & Janny Schenkel, twee delen, Hilversum 1999

Hummelen (1958): W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, Groningen 1958

Hüsken (1987): W.N.M. Hüsken, Noyt meerder vruecht – Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden, Deventer 1987

Hüsken (1996): W.N.M. Hüsken, ‘1 augustus 1541: De klucht “Tielebuys” van Willem Vrancx wordt als welkomstspel gespeeld op het landjuweel van Diest. De kluchtentraditie in de Nederlanden.’, in: Erenstein (red.) (1996), p. 106-111, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Hüsken & Schoell (2002): Wim Hüsken & Konrad Schoell, ‘Introduction’, in: Hüsken & Schoell (red.) (2002), pp. 7-28

Hüsken & Schoell (red.) (2002): Wim Hüsken & Konrad Schoell, Farce and Farcical Elements, Amsterdam / New York 2002

Huvenne (1984): Paul Huvenne, Pieter Pourbus – Meester-schilder 1524-1584, Brugge 1984

Huyge van Bourdeus (ed. 1860): Huyge van Bordeus – Ein Niederländisches Volksbuch, ed. Ferdinand Wolf, Stuttgart 1860, via books.google.com, op 19 maa. 2014

Iansen (1971): S.A.P.J.H. Iansen, Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken, Assen 1971

Index (1559): Index Librorum Prohibitorum (1559), via http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/bsb00001444/images/index.html?id=00001444&fip=72.234.51.142&no=7&seite=6 , op 4 mei 2013

Institoris (ed. 2006): Henricus Institoris (& Jacobus Sprenger), De Heksenhamer – Malleus Maleficarum, ’s-Hertogenbosch 2006

Jacquot (1958-1960): J. Jacquot, ‘Panorama des fêtes et ceremonies du regne’, in: J. Jacquot (red.), Les fêtes de la Renaissance, twee delen, II: Fêtes et cérémonies au temps de Charles quint (1960), pp. 413-491

Jan Steen (1996): Guido M.C. Jansen (red.), Jan Steen – Schilder en verteller, Amsterdam 1996

Jan van Beverley (ed. 1903): Dit es die historie ende leven vanden heilighen heremeijt Sint Jan van Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermoerde doe ringheven des viants, ed. G.J. Boekenoogen, Leiden 1903

Jan van Stijevoorts Refereinenbundel (ed. 1930): Jan van Stijevoorts Refereinenbundel, ed. Frederik Lyna & Willem van Eeghem, 2 delen, Antwerpen 1930

Jansen-Sieben e.a. (2000): Ria Jansen-Sieben e.a, Medioneerlandistiek. Een inleiding tot de Middelnederlandse letterkunde, Hilversum 2000

Janssens & Sleiderink (2003), Jozef Janssens & Remco Sleiderink, De macht van het schone woord – Literatuur in Brussel van de 14de tot de 18e eeuw, Leuven 2003

Jansz (ed. 1985): Lauris Jansz, Een spel van sinnen beroerende Het Cooren, ed. W.M.H. Hummelen and G.W.R. Dibbets, Zutphen 1985

Jheronimus Bosch (2001): Jheronimus Bosch – Alle schilderijen en tekeningen, ed. Jos Koldeweij, Paul vandenbroeck & Bernard Vermet, Rotterdam / Gent / Amsterdam 2001

Jonck (ed. 2009): Jacob Jacobsz. Jonck, Een spul van Sinnen van den Siecke Stadt, ed. Jan Bloemendal, Amersfoort 2009

Jonckbloet (1884-1886): W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, zes delen, Groningen 1884-1886

Jones (2002): Malcolm Jones, The Secret Middle Ages: Discovering the Real Medieval World, Stroud 2002

Jong (1934): M. de Jong, Drie zestiende-eeuwse esbatementen – Tielebuijs / De Blinde die tgelt begroef / De Luijstervinck, Amsterdam 1934

Jong (1977-1978): P.J. de Jong, ‘Sorgheloos, een zestiende eeuwse rijmprentenreeks; tekst en commentaar’, in: Spektator, jaargang 7, 1977-1978, pp. 104-120, via www.dbnl.org, op 4 apr. 2014

Jongenelen (2003): Bas Jongenelen, ‘Jan Pertcheval’s translation of Le chevalier délibéré: Den camp vander doot – source, translation and public’, in: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes, 43, 2003, pp. 199-212

Jongenelen (2004): Bas Jongenelen, ‘Vanden ,X, esels, Mechelen and Burgundian literature’, in: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes, 44, 2004, pp. 169-179

Jongenelen (2005): Bas Jongenelen, ‘The influence of Le chevalier délibéré on late medieval dutch literature’, in: Dutch Crossing 29.2, 2005, pp. 229-240

Jongenelen (2007): Bas Jongenelen, ‘Food and beverage in Le chevalier délibéré’, in: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes 47, 2007, pp. 275-284

Jongenelen (2008): Bas Jongenelen, ‘Pieter Willemsz’ vertaling van Le chevalier délibéré: Vanden ridder welghemoet – Dichter tussen bron en lezers’, in: Jaarboek de Fonteine, LVIII (tweede reeks: 50), pp. 233-251

Jongenelen (2012): ‘Het Antwerpse Landjuweel van 1561: tijd voor retorica’, in: Spiegel der Letteren, 2012, nr. 2, pp. 264-266

Jongenelen (2012): Bas Jongenelen, ‘Wie heeft de prijs gewonnen?’, via www.youtube.com/watch?v=TYzR7Coibdo, op 6 feb. 2013

Jongenelen (2013a): Bas Jongenelen, ‘Meneer Van Tuyl is zot’, in: Vaktaal, 26e jaargang, nummer 2, 2013, pp. 10-11

Jongenelen (2013b): Bas Jongenelen, ‘Banckboef, platbroeck, claddorie – scheldwoorden uit de zestiende eeuw’, in: Onze Taal, nummer 4, 2013, pp. 86-87

Jongenelen (2014a): Bas Jongenelen, ‘Leidse gereformeerde humor uit 1561: twee brave en één venijnig refereyn’, in: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes, 54, 2014, pp. 141-160

Jongenelen & Parsons (2006): Bas Jongenelen & Ben Parsons, ‘Anthonis de Roovere, “De Roovere’s dream about the death of the late Charles of Burgundy”’, in: Dutch Crossing 30.2, 2006, pp. 306-318

Jongenelen & Parsons (2008): Bas Jongenelen & Ben Parsons, ‘Four Lyrics from the Antwerp Songbook (1544), Canadian Journal of Netherlandic Studies, XXIX, i, 2008, pp. 1-13

Jongenelen & Parsons (2009): Bas Jongenelen & Ben Parsons, ‘Ten Poems from the Gruuthuse Songbook’, Fifteenth-century Studies, 34, 2009, pp. 93-112

Jongh (1997): Eddy de Jongh, ‘Hendrick Rokesz van Dagen – De geleerde in zijn kamer’, in: Jongh & Luijten (1997), pp. 329-332

Jongh & Luijten (1997): Eddy de Jongh & Ger Luijten, Spiegel van alledag – Nederlandse genreprenten 1550-1700, Amsterdam / Gent 1997

Kaijser (1983-1984): Dick Kaiser, ‘Het laatmiddeleeuwse spotsermoen’, in: Spektator 13, 1983-1984, pp. 105-127

Kalff (1906-1912): G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, zeven delen, Groningen 1906-1912

Kalff (1972): G. Kalff, Het lied in de Middeleeuwen, Arnhem 1972, via www.dbnl.org, op 8 nov. 2013

Kampen e.a. (1980): Hinke van Kampen, Herman Pleij, Bob Stumpel, Annebel Venmans & Paul Vriesema, Het zal koud zijn in ’t water als ’t vriest, Den Haag 1980

Kamper spreekwoorden (ed. 1959): Kamper spreekwoorden – naar de uitgave van Warnersen anno 1550, ed. G.G. Kloeke, Assen 1959

Kantorowicz (1957): Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies: A Study in Mediaeval Political Theology, Princeton 1957

Karel ende Elegast (ed. 1977): Die historie van coninck Karel ende van Elegast, ed. A.M. Duinhoven, Leiden 1977

Kavaler (2000): Ethan Matt Kavaler, ‘Renaissance Gothic in the Netherlands: The Uses of Ornament’, Art Bulletin, 82, 2000, pp. 226-251

Kaye (1985): Marvin Kaye, The Handbook of Mental Magic, New York 1985

Kempers (1995): Bram Kempers, ‘Assemblage van de Nederlandse leeuw. Politieke symboliek in heraldiek en verhalende prenten uit de zestiende eeuw’, in Bram Kempers (red.), Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen, Amsterdam 1995, pp. 60-100

Kendrick (2007): Laura Kendrick, ‘Medieval Satire’, in: Ruben Quintero (ed.), A Companion to Satire, Oxford 2007, pp. 52-69

Keniston McIntosh (2012): Marjorie Keniston McIntosh, Poor Relief in England 1350-1600, Cambridge 2012, via books.google.com, op 22 dec. 2013

Kerssemakers, Pagée & Visser (2000): Leo Kerssemakers, Pim van Pagée & Piet Visser, Memento Mori – Dansen met de Dood. De dodendans in boek en prent, Amsterdam 2000

Keßler (2012): Judith Keßler, Princesse der rederijkers – Het oeuvre van Anna Bijns: argumentatieanalyse – structuuranalyse – beeldvorming, Nijmegen (proefschrift) 2012

Kienhorst (1996): Hans Kienhorst, ‘Middelnederlandse verzamelhandschriften als codicologisch object’, in: Sonnemans (1996), pp. 39-60

Kienhorst (2005): Hans Kienhorst, ‘Hoe moet zo ‘n boek genoemd worden? Een vernieuwde kijk op Middelnederlandse verzamelhandschriften als codicologisch object’, in: Revue belge de philologie et d’histoire, tome 83 fasc. 3, 2005. Langues et littératures modernes – Moderne taal en letterkunde. pp. 785-817, via www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rbph_0035-0818_2005_num_83_3_4943, op 7 okt. 2013

Kiliaen (ed. 1972): C. Kiliaen, Etymologicum teutonicae linguae (ed. F. Claes), Den Haag 1972, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Klein (1995): Jan Willem Klein, ‘“Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk”. Een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 111, 1995, pp. 1-23

Kloek & Mijnhardt (2004): Joost Kloek & Wijnand Mijnhardt, 1800: Blueprints for a National Community, Dutch Culture in a European Perspective, 2, New York 2004

Knight (1983): Alan E. Knight, Aspects of genre in late Medieval French drama, Manchester 1983

Knipping (1974): J. B. Knipping, Iconography of the counter-reformation in the Netherlands, twee delen, Leiden 1974

Knuvelder (1948-1953): G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, vier delen, Den Bosch 1948-1953

Knuvleder (1970): G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, vier delen, ’s-Hertogenbosch 1970

Koldeweij (1991): A.M. Koldeweij, De ‘Keisnijding’ van Hieronymus Bosch, Zutphen 1991

Koopmans (1987): Jelle Koopmans, Recueil général des sermons joyeux français (XVe-XVIe siècles), Leiden 1987

Koopmans e.a. (1995): Jelle Koopmans e.a., Rhetoric – Rhetoriqueurs – Rederijkers, Amsterdam 1995

Koppenol (1998): Johan Koppenol, Leids heelal – Het Loterijspel (1596) van Jan van Hout, Hilversum 1998

Koppenol (2001): Johan Koppenol, ‘Piero, de zot van Leiden’, in Literatuur, jaargang 18, 2001, pp. 234-243, via www.dbnl.org, op 11 nov. 2013

Kramer (2008): Femke Kramer, Mooi vies, knap lelijk – Grotesk realisme in rederijkerskluchten (diss.), Groningen 2008

Kronenberg (1924): M.E. Kronenberg, Lotgevallen van Jan Seversz. Boekdrukker te Leiden (c. 1502-1524) en te Antwerpen (c. 1527-1530), ’s-Gravenhage 1924

Kruyskamp (1957): Cornelis Kruyskamp, De Middelnederlandse boerden voor het eerst verzameld uitgegeven, Den Haag 1957

Kruyskamp (1961): C. Kruyskamp, ‘Een onbekende verhalenbundel van 1543’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jaargang 78, 1961, pp. 161-167

Kruyskamp (1966): C. Kruyskamp, ‘Het Esbatement vant Gelt’, in: Jaarboek De Fonteine, XVI, 1966, pp. 59-84

Kuipers (2001): Giselinde Kuipers, Goede humor, slechte smaak – Nederlanders over moppen, Amsterdam 2001

Kwak (2014): Zoran Kwak, ‘Proeft de kost en kauwtse met uw’ oogen’’ – Beeldtraditie, betekenis en functie van het Noord-Nederlandse keukentafereel (ca. 1590-1650), Amsterdam 2014

Kyttes (z.j.), G. Kyttes, Unluckie Firmentie, Londen z.j. (Bodleian STC 15101)

L’Escot (ed. 2004): Thomas L’Escot, Alexis Firmaco ou Antidote pour passer la Melancolie, pris dan le jardin de ses imaginations crotesques, ed. William Kalush, New York 2004

Laan (1932): N. van der Laan, Rederijkersspelen naar een handschrift ter bibliotheek van het Leidsche gemeentearchief, ’s Gravenhage 1932

Laan (1938): N. van der Laan, Uit het archief der Pellicanisten – Vier zestiende-eeuwse esbatementen, Leiden 1938

Lambrecht (ed. 1945): Joos Lambrecht, Het naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans woordenboek, ed. René Verdeyen, Luik / Parijs 1945, via www.dbnl.org, op 19 maart 2013

Lancashire (1980): Two Tudor Interludes: The Interlude of Youth and Hick Scorner, ed. Ian Lancashire, Manchester 1980, via books.google.com, op 22 dec. 2013

Lanceloet en het hert (ed. 1974): Lanceloet en het hert met de witte voet, ed. Maartje Draak, Culemborg 1974

Leendertz jr. (1907): P. Leendertz jr., Middelnederlandsche dramatische poëzie, Leiden [z.j. = 1907], via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Leuvensteijn (1985): J.A. Leuvensteijn, De kluchten van Gerrit Hendericxsz van Breughel, drie delen, Amsterdam 1985

Liedboek voor de kerken (1987): Liedboek voor de kerken, Zoetermeer 1987

Lodder (1991): Fred Lodder, ‘Corrupte baljuws en overspelige echtgenotes – Over het beoogde publiek van drie boerden,’, in: Pleij (1991), pp. 217-227 en 393-398

Lodder (1997): F.J. Lodder, Lachen om list en lust – Studies over de Middelnederlandse komische vertellingen, Ridderkerk 1997, via www.dbnl.org op 5 nov. 2014

Lodder (2014): Fred Lodder, ‘Een erotische boerde’, in: Queeste, nummer 2, 2014, pp. 71-90

Lucianus (1996): Lucianus, De ontmaskering van de charlatans, ed. Hein L. van Dolen & Jaap-Jan Flinterman, Amsterdam 1996

Lucianus (ed. 1905): The Works of Lucian of Samosata, ed. H.W. Fowler & F.G. Fowler, 4 delen, Oxford 1905, via lucianofsamosata.info, op 29 jan. 2014

Lydgate (ed. 1840): John Lydgate, ‘The Order of Fools’, in: Early English Poetry, Ballads, and Popular Literature of the Middle Ages, Vol. II, Londen 1840, pp. 164-171

Lydgate (ed. 1860): A selection from the minor poems of Dan John Lydgate, ed. James Orchard Halliwell, Londen 1860, via books.google.com op 28 okt. 2014

Lyste van spreekwoorden (z.j.): Lyste van spreekwoorden op verscheyde voorvallen toepasselijk. Door een liefhebber der selve by een vergadert. Gedrukt in de Brouwery van de Wereld, in de drukkery van Kakodemus, z.p., z.j.

Maastrichts Liedboek (ed. 1999): Maastrichts Liedboek – tekstboek + cd, ed. Camerata Trajectina, o.l.v. Louis Peter Grijp, Utrecht 1999

Macropedius (ed. 2008): Georgius Macropedius, Verzameld toneel, ed. Jan Bloemendal, Amersfoort 2008

Maerlant (ed. 1966): Jacob van Maerlant, Van den lande van over zee: naar het enig bewaard gebleven handschrift, ed. Garmt Stuiveling, Amsterdam 1966

Maerlant (ed. 1981): Jacob van Maerlant, De Naturen Bloeme, ed. Maurits Gysseling, reeks II, deel 2 van Maurits Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten, ’s-Gravenhage 1981

Maerlant (ed. 1982): Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael, ed. M. de Vries & E. Verwijs, vier delen, Utrecht 1982

Maher & Maher (1982): W.B. Maher & B. Maher, ‘The Ship of Fools: Stultifera navis or Ignis fatuus’, in: American Psychologist 37, 1982, pp. 756-61

Mak (1946): J.J. Mak, ‘Jacobus Celosse, factor van de Vlaamse kamer ‘in liefde groeiende’ te Leiden’, in: Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1946-1947, pp. 67-99, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Mak (1950): J.J. Mak,Vier excellente kluchten, Amsterdam / Antwerpen 1950

Mak (1959): J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium, Assen 1959

Malegijs (ed. 1903): Die schoone hystorie van Malegijs, ed. E.T. Kuiper, Leiden 1903

Mann (2008): Jill Mann, Chaucer and Medieval Estates Satire – The literature of social classes and the General Prologue to the Canterbury Tales, Cambridge 2008

Mareel (2010): Samuel Mareel, Voor vorst en stad – Rederijkersliteratuur en vorstenfeest in Vlaanderen en Brabant (1432-1561), Amsterdam 2010

Mareel (2012): Samuel Mareel, ‘In the Book of Life: Manuscript, Memoria, and Community in Eduard de Dene’s Testament Rhetoricael’, in: The Sixteenth Century Journal, volume 43, nr. 4, 2012, pp. 1013-1035

Mareel (2013): Samuel Mareel, ‘Performing the Dutch rederijker lyric. Eduard de Dene and his Testament Rhetoricael (1562)’, The Modern Language Review, 108, nr. 4, 2013, pp. 1099-1220.

Margarieta van Lymborch (ed. 1952): Volksboek van Margarieta van Lymborch, ed. Franciscus Jacobus Schellaert, Amsterdam / Antwerpen 1952

Marijnissen (1979): R. Marijnissen, ‘De eed van Meester Oom – Een voorbeeld van Brabantse jokkernij uit Bruegels tijd’, in: Simson & Winner (1979), pp. 51-61

Mariken van Nieumeghen (ed. 1996): Mariken van Nieumeghen, ed. Dirk Coigneau, Hilversum 1996

Marsh (2001): David Marsh, Lucian and the Latins: Humor and Humanism in the Early Renaissance, Ann Arbor 2001

Martens (2010): Marco Martens, ‘Hokjesgeestverwanten’, op http://www.hiphopleeft.nl/opinie/2791-hokjesgeestverwanten, geraadpleegd op 06-02-2013

Maven (2005): Max Maven, Prism – The Color Series of Mentalism, Seattle 2005

Meadow (1993): Mark Meadow, ‘Volkscultuur of humanistencultuur? Spreekwoordenverzamelingen in de zestiende-eeuwse Nederlanden’, in: Volkskundig bulletin 19, 1993, pp. 208-240, via www.dbnl.org op 19 maart 2013

Meadow (2002): Mark A. Meadow, Pieter Bruegel the Elder’s Netherlandish Proverbs and the Practice of Rhetoric, Zwolle 2002

Medwall (ed. 1980): Fulgens and Lucres, ed. Alan H. Nelson. Cambridge 1980, via http://web.viu.ca/siemensr/www/teaching/tudorlyric362/index362.htm op 17 nov. 2014

Meijer Drees (1997): Marijke Meijer Drees, Andere landen, andere mensen – De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650, Den Haag 1997

Meijling (1946): Herman Meijling, Esbatementen van de Rode Lelije te Brouwershaven, Groningen 1946

Meulen (1945): P. van der Meulen, De comedies van Coornhert, Assen 1945

Michault (ed. 1748): Pierre Michault, La danse aux aveugles Et autres Poësies du XV. Siècle, Lille 1748, via books.google.com, op 29 maart 2013

Michault (ed. 1748): Pierre Michault, La danse aux aveugles, et autres poesies du XV. Siècle, Lille 1748, via books.google.com op 29 maart 2013

Michault (ed. 1946): Pierre Michault, Doctrinael des Tijts, ed. W.J. Schuyt, Wageningen 1946

Michault (ed. 1955): Pierre Michault, Van den drie Blinde Danssen – Naar de Nederlandse bewerking van 1482, ed. W.J. Schuijt, Amsterdam / Antwerpen 1955

Middelnederlandse novellen (ed. 1965): Twee uit het Latijn vertaalde Middelnederlandse novellen, ed. R. Pennink, Zwolle 1965

Midelfort (1992): H.C. Erik Midelfort, ‘Reading and believing: On the Reappraisal of Michel Foucault’, in: Still & Velody (1992), pp. 105-110

Midelfort (1998): H.C. Erik Midelfort, ‘Madness and Civilisation in Early Modern Europe: A Reappraisal of Michel Foucault’, in: Smart (1998), pp. 117-133

Mieder (2004): Wolfgang Mieder (ed.), The Netherlandish Proverbs – An International Symposium on the Pieter Brueg(h)els, Burlington 2004

Mierlo (1949): J. van Mierlo, De letterkunde van de Middeleeuwen, twee delen, ’s-Hertogenbosch / Brussel 1949

Moerkerken (1904): P.H. van Moerkerken De satire in de Nederlandse kunst der middeleeuwen, Amsterdam 1904, via www.dbnl.org, op 22 okt. 2013

Mone (1838): Franz Joseph Mone, Übersicht der Niederländischen Volk-Literatur – Älterer Zeit, Tübingen 1838, via books.google.com op 15 maart 2013

Moser (1986): Dietz-Rüdiger Moser, Fastnacht-Fasching-Karneval: das Fest der ‘Verkehrten Welt’, Keulen 1986

Moser (2001): Nelleke Moser, De strijd voor rhetorica – Poëtica en positie van rederijkers in Vlaanderen, Brabant, Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620, Amsterdam 2001

Moxey (1982): Keith P.F. Moxey, ‘Pieter Bruegel and the Feast of Fools’, in: The Art Bulletin 64, 1982, pp. 640-646

Muscatine (1999): Charles Muscatine, Medieval Literature, Style and Culture, Columbia 1999

Narrenbuch (ed. 1884): Narrenbuch, ed. Felix Bobertag, Berlijn / Stuttgart 1884

Navarre (ed. 1982): Marguerite de Navarre, Heptameron, ed. Simone de Reyff, Parijs 1982

Negenthien Refereynen int Sot (1614): Negenthien Refereynen int Sot / Gheprononcieert om Prijs na de beroepinghe van alle die Cameren in Leyden, den 8. October, Anno 1613 (Jacob Janszoon Paets) 1614, via books.google.com op 13 jan 2013

Negenthien Refereynen int Sot (1614): Negenthien Refereynen int Sot / Gheprononcieert om Prijs na de beroepinghe van alle die Cameren in Leyden, den 8. October, Anno 1613 (Jacob Janszoon Paets) 1615, via books.google.com op 13-01-2013

Neithart Fuchs (ed. 1884), Neithart Fuchs, in: Narrenbuch (ed. 1884), pp. 141-292

Nijs & Beukers (2002-2003): Thimo de Nijs & Eelco Beukers, Geschiedenis van Holland, drie delen, Hilversum 2002-2003

Nyeuwe clucht boeck (ed. 1983): Een nyeuwe clucht boeck, ed. Herman Pleij, Jan van Grinsven, Dick Schouten & Freddy van Thijn, Muiderberg 1983

Oosterman (1999-2000): J.B. Oosterman, ‘Tussen twee wateren zwem ik: Anthonis de Roovere tussen rederijkers en rhétoriqueurs’, Jaarboek De Fonteine, 49-50, 1999-2000, pp. 11-29

Overbeke (ed. 1991): Aernout van Overbeke, Anecdota sive historiae jocosae – Een zeventiende-eeuwse verzameling van moppen en anekdotes, ed. Rudolf Dekker & Herman Roodenburg, Amsterdam 1991

Panofsky (1994): Erwin Panofsky, Iconologische studies – Thema’s uit de Oudheid in de kunst van de Renaissance, Nijmegen 1994

Parrett (2004): Aaron Parrett, The Translunar Narrative in the Western Tradition, Hampshire 2004

Parsons (2009): Ben Parsons, ‘“A Riotous Spray of Words” – Rethinking the Medieval Theory of Satire’, in: Exemplaria 21 (2), 2009, pp. 105-128

Parsons & Jongenelen (2008a), Ben Parsons & Bas Jongenelen, ‘The Refrein and the Chambers of Rhetoric in the Early Modern Low Countries’, European Medieval Drama, 12, 2008, pp. 185-210

Parsons & Jongenelen (2008b): Ben Parsons & Bas Jongenelen, ‘“A Famous and Most Miraculous Prophecy”: An Annotated Translation of a Middle Dutch Trickster Poem’, in: Journal of American Folklore, Volume 121, nr. 482, 2008, pp. 473-484

Parsons & Jongenelen (2008c): Ben Parsons & Bas Jongenelen, ‘A Play of Three Suitors: A Neglected Middle Dutch Version of the “Entrapped Suitors” Story (ATU 1730), in: Folklore 119/1, 2008, pp.58-70

Parsons & Jongenelen (2009): Ben Parsons & Bas Jongenelen, ‘“Better than a Sack Full of Latin”: Anticlericalism in the Middle Dutch Dit es de Frenesie’, in: Church History and Religious Culture 89, 2009, pp. 431-453

Parsons & Jongenelen (2010): Ben Parsons & Bas Jongenelen, ‘“The Sermon on Saint Nobody”: a Verse Translation of a Middle Dutch Parodic Sermon’, in: Journal of American Folklore, jaargang 123, nummer 487, 2010, pp. 92-107

Parsons & Jongenelen (2012a): Ben Parsons & Bas Jongenelen, Comic Drama in the Low Countries c. 1450-1560 – A Critical Anthology, Woodbridge / Rochester 2012

Parsons & Jongenelen (2012b): Ben Parsons & Bas Jongenelen, ‘“In which land were you born?” – Cultural transmission in the historie van Jan van Beverley’, in: Medieval English Theatre, 34, 2012, pp. 30-76

Pauli (ed. 1924): Johannes Pauli, Schimpf und Ernst, ed. Johannes Bolte, twee delen, Berlijn 1924, via archive.org op 28 okt. 2014

Peeter van Provencen (ed. 1982): Die historie van Peeter van Provencen, ed. W.L. Braekman, Sint-Niklaas 1982

Pels (1668): Andries Pels, Julfus, Amsterdam 1668, via books.google.com op 13 maart 2013

Penninc & Vostaert (ed. 1957): Penninc & Pieter Vostaert, De jeeste van Walewein en het schaakbord, ed. G.A. van Es, 2 delen, Zwolle 1957

Pers (ed. 1978): Dirck Pietersz. Pers, Suyp-Stad of Dronckaerts Leven, ed. J.E. Verlaan & E.K. Grootes, Culemborg 1978

Pertcheval (ed. 1948): Jan Pertcheval, Den camp vander doot, ed. Gilbert Degroote, Antwerpen 1948

Peter Leu (ed. 1884): Peter Leu, in: Narrenbuch (ed. 1884), pp. 87-140

Pfarrer vom Kalenberg (ed. 1884): Der Pfarrer vom Kalenberg, in: Narrenbuch (ed. 1884), pp. 1-86

Picot (1902-1912): Émile Picot, Recueil général des sotties, drie delen, Parijs, 1902-1912

Pieter Bruegel the Elder (2001): Nadine M. Orenstein (red.), Pieter Bruegel the Elder – Drawings and Prints, New York / New Haven / Londen, 2001

Pietersen (1979): F.A.M. Pietersen, Politiek op penningen. De kogel door de kerk? Herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579/1979, Utrecht 1979

Pikhaus (1988): P. Pikhaus, Het tafelspel bij de rederijkers, twee delen, Gent 1988

Pilgrimage of the Lyfe of the Manhode (ed. 1985): The Pilgrimage of the Lyfe of the Manhode, ed. Avril Henry, Londen / New York / Toronto 1985

Pleij (1971-1972): Herman Pleij, ‘Materiaal voor een interpretatie van het gedicht over de blauwe schuit (1413?). I’, in: Spektator, jaargang 1, 1971-1972, pp. 311-323

Pleij (1972-1973): Herman Pleij, ‘Materiaal voor een interpretatie van het gedicht over de Blauwe Schuit (1413?) II’, in: Spektator, jaargang 2, 1972-1973, pp. 196-224

Pleij (1973-1974): Herman Pleij, ‘Materiaal voor een interpretatie van het gedicht over de blauwe schuit (1413) III’, in: Spektator, jaargang 3, 1973-1974, pp. 680-721

Pleij (1976): Herman Pleij, ‘Volksfeest en toneel in de middeleeuwen’, in: De Revisor, jaargang 3, 1976, pp. 52-63

Pleij (1979): Herman Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit – Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen, Amsterdam 1979

Pleij (1982): Herman Pleij, De wereld volgens Thomas van der Noot – Boekdrukker en uitgever te Brussel in het eerste kwart van de zestiende eeuw, Muiderberg 1982

Pleij (1985): Herman Pleij, Van schelmen en schavuiten – Laatmiddeleeuwse vagebondteksten, Amsterdam 1985

Pleij (1986): Herman Pleij, ‘Taakverdeling in het huwelijk – Over literatuur en sociale werkelijkheid in de late middeleeuwen’, in: Literatuur, jaargang 3 #1, 1986, pp. 66-76

Pleij (1990a): Herman Pleij, ‘De zot als maatschappelijk houvast in de overgang van middeleeuwen naar moderne tijd’, in: Groniek 23, 1990, pp. 19-39, via groniek.eldoc.ub.rug.nl, op 11 nov. 2013

Pleij (1990b): Herman Pleij, Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen, Utrecht 1990

Pleij (1990c): Herman Pleij, ‘Literatuur als medicijn in de late middeleeuwen’, in: Pleij (1990b), pp. 79-100

Pleij (1991): Herman Pleij e.a., Op belofte van profijt – Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen, Amsterdam 1991

Pleij (1994): Herman Pleij, ‘Duivels in de Middelnederlandse literatuur’, in: Rooijakkers, Dresen-Coenders & Geerdes (1994), pp. 89-106

Pleij (1996): Herman Pleij, ‘Eind juli 1551 – Op het zottenfeest van Brussel wordt Meester Oom als vorst in een massaspel beëdigd – De stedelijke feestviering van bevrijdend ritueel naar gecontroleerd schouwtoneel’, in: Erenstein e.a. (1996), pp. 112-19

Pleij (1997): Herman Pleij, Dromen van Cocagne – Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven, Amsterdam 1997

Pleij (1998): Herman Pleij, De sneeuwpoppen van 1511 – Stadscultuur in de late Middeleeuwen, Amsterdam 1998

Pleij (2001): Herman Pleij, ‘Spectaculair kluchtwerk – De strijd om de broek als theater’, in: Dijk, Ramakers e.a. (2001), pp. 263-281 en 377-382

Pleij (2002): Herman Pleij, Van karmijn, purper en blauw – over de kleuren van de Middeleeuwen en daarna, Amsterdam 2002

Pleij (2007a): Herman Pleij, De eeuw van de zotheid, over de nar als maatschappelijk houvast in de vroegmoderne tijd, Amsterdam 2007

Pleij (2007b): Herman Pleij, Het gevleugelde woord – Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam 2007

Pleij (2008): Herman Pleij, Komt een vrouwtje bij de drukker – over gezichtsveranderingen van de literatuur uit de late Middeleeuwen, Amsterdam 2008

Pleij (2011): Herman Pleij, Anna Bijns van Antwerpen, Amsterdam 2011

Poggio (ed. 1968): Poggio de Florentijn, Groot grollenboek – Boerten en verhalen uit de vijftiende eeuw, ed. Gerrit Komrij, Amsterdam 1968

Politieke balladen (z.j.): Politieke balladen, refereinen, liederen en spotgedichten der XVIe eeuw, ed. Ph. Blommaert, Gent z.j., via books.google.com, op 20 nov. 2013

Pollmann (1999): Thijs Pollmann, De letteren als wetenschappen, Amsterdam 1999

Pompen (1925), Aurelius Pompen, The English Versions of the Ship of Fools – A Contribution to the History of the Early French Renaissance in England, Londen 1925

Porteman, Verbeke & Willaert (1996): Karel Porteman, Werner Verbeke & Frank Willaert, Tegendraads genot – Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten, Leuven 1996

Potter (ed. 1845-1847): Dirc Potter, Der Minnen Loep, ed. P. Leendertz, in: Werken uitgegeven door de vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde, tweede jaargang (1845), eerste aflevering en vierde jaargang (1847), eerste aflevering, via books.google.com op 13 maart 2013

Pouwelsz (ed 1921): Reijnier Pouwels, Tspel van de cristenkercke, ed. G.A. Brands, Utrecht 1921

Pugh (2005): S. Pugh, Spenser and Ovid, Aldershot 2005

Puttiger (1988): H.P.M. Puttiger, Georgius Macropedius’ Asotus – Een Neolatijns drama over de verloren zoon door Joris van Lanckvelt, Nijmegen 1988

Rabelais (ed. 1995): François Rabelais, Gargantua en Pantagruel, vertaald door Théo Buckinx, Amsterdam 1995

Ramakers (1996): B.A.M. Ramakers, Spelen en figuren – Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd, Amsterdam 1996

Ramakers (2004): Bart Ramakers, ‘Between Aea and Golgotha: The Education and Scholarship of Matthijs de Castelein’, in: Goudriaan e.a. (2004), pp. 179-200

Ramakers e.a. (2006): Bart Ramakers e.a., Op de Hollandse Parnas – De Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616, Zwolle

Ramakers, red. (2003): Bart Ramakers (red.), Conformisten en rebellen – Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650), Amsterdam 2003

Raue (1996): Saskia Raue, Een nauwsluitend keurs – Aard en betekenis van Den triumphe ende ’t palleersel van den vrouwen (1514), Amsterdam 1996

Recueil de Florence (ed. 2011): Le Recueil de Florence – 53 Farces imprimée à Paris vers 1515, ed. Jelle Koopmans, Orléans 2011

Redenrijke Constliefhebbers Stichtelicke Recreatie (1599): Der Redenrijke Constliefhebbers Stichtelicke Recreatie Waer in begrepen zijn t’Sestich seer schoone Refereynen ende Liedekens, (Henrick Lodowicxz. van Haestens ende Niclas de Clerck) Leyden 1599, via books.google.com op 22 maart 2013

Refereynen Gent 1539 (ed. 2001): Refereynen Gent 1539, ed. Dirk Coigneau & Werner Waterschoot, Oudenaarde 2001

Refereynen Ghepronunicheert (1581): Refereynen Ghepronunicheert opte intreden binnen der Stede van Delft (Aelbert Deyndrickszoon 1581), via books.google.com op 13-01-2013

Reinaert de vos (ed. 1999): Reinaert de vos – Tekst in context 3, ed. Hubert Slings, Amsterdam 1999

Resoort (1988): R.J. Resoort, Een schoone historie vander borchgravinne van Vergi – Onderzoek naar de intentie en gebruikssfeer van een zestiende-eeuwse prozaroman, Hilversum 1988

Reyers de Lange (ed. 1997): Willem Reyers de Lange, Een Boertige Cluijt vanden vloijvanger, in: Trou moet blijcken (1992-1998), Deel 7: Boek G, Assen, pp. 103-134, via www.dbnl.org, op 19 maart 2013

Reynolds (2001): Bryan Reynolds, Becoming Criminal – Transversal Performance and Cultural Dissidence in Early Modern England, Baltimore 2001, via books.google.com, op 22 dec. 2013

Richardson (2007): Todd M. Richardson, Pieter Bruegel the Elder – Art Discourse in the Sixteenth-Century Netherlands, Leiden 2007

Richardson (2014): Todd M. Richardson, ‘To See Yourself Within It: Pieter Bruegel’s Festival of Fools’, in: Vandommele & Ryckaert (1994), pp. 61-83

Rijssele (ed. 1913): Colijn van Rijsele, De spiegel der minnen, ed. Margaretha W. Immink, Utrecht 1913

Robert le Diable (ed. 1996): Robert le Diable – Roman du XIIIe siècle, ed. Alexandre Micha, Parijs 1996

Robrecht de Duyvel (ed. 1980): Robrecht de Duyvel, ed. Rob Resoort, Muiderberg 1980

Roobaert (1961): E. Roobaert, ‘Jan Walravens, alias Oomken, schilder en rederijker te Brussel’, in: Bulletin – Musées royaux des beaux-arts 3-4, 1961, pp. 83-100

Roobaert (2003-2004): E. Roobaert, ‘“Prince van den Onwijzen” – Jan Walravens, schilder en rederijker te Brussel’, in: Jaarboek de Fonteine, 53-54, 2003-2004, pp. 31-111

Rooijakkers, Dresen-Coenders & Geerdes (1994): Gerard Rooijakkers, Lène Dresen-Coenders & Margreet Geerdes (red.), Duivelsbeelden – Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen, Baarn 1994

Roovere (ed. 1955), Anthonis de Roovere, De gedichten, ed. J.J. Mak, Zwolle 1955

Rosenplüt (ed. 2006): Hans Rosenplüt (?), ‘Der Rechtsstreit zwischen Fastnacht und Fastenzeit’, in: Fastnachtspiele (ed. 2006), pp. 3-7

Russel (z.j.): Jeffrey Burton Russel, ‘Witchcraft’, in: Encyclopaedia Britannica, via www.britannica.com, op 4 jan. 2014

Sacchetti (ed. 1996): Franco Sacchetti, Florentijnse verhalen, ed. Jan van der Haar, Baarn / Antwerpen 1996

Sachs (ed. 1860-1890): Hans Sachs herausgegeben, ed. Adelbert von Keller, 20 delen, Stuttgart 1860-1890, via archive.org op 28 okt. 2014

Sack der consten (ed. 1989): Den sack der consten, ed. W.L. Braekman, Brugge 1989

Salomon and Marcolphus (ed. 1892): The Dialogue or Communing between the Wise King Salomon and Marcophus, ed. E. Gordon Duff, Londen 1892, via archive.org, op 23 dec. 2013

Salomon ende Marcolphus (ed. 1941): Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus, ed. Willem de Vreese & Jan de Vries, Leiden 1941

Salomon et Marcolfus (ed. 1914): Salomon et Marcolfus, ed. Walter Benarry, Heidelberg 1914

Sartorius (1561): Ioannes Sartorius, Adagiorum Chiliades Tres, Antwerpen 1561, via books.google.com, op 9 maart 2015

Sartorius & Schrevel (1670): Joannes Sartorius & Cornelis Schrevel, Adagiorum chiliades tres, sive sententiae proverbiales Graecae, Latinae et Belgicae, Amsterdam 1670, via books.google.com op 13 maart 2013

Schieberle (2014): Misty Schieberle, ‘Proverbial Fools and Rival Wisdom: Lydgate’s Order of Fools and Marcolf’, in: The Chaucer Review, 49/2, 2014, pp. 204-227

Scone leeringe (ed. 1985): Een scone leeringe om saligh te sterven – Een Middelnederlandse ars moriendi, ed. B. de Geus, J. van der Heijden, A. Maat & D. den Ouden, Utrecht 1985

Scot (1584): Reginald Scot, The Discoverie of Witchcraft, z.p. 1584, via archive.org, op 28 feb. 2014

Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia (ed. 1962): Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia (In Franse en Vlaamse taal), ed. G.G. Kloeke, Assen 1962

Seinfeld (1994): ‘The Fire’, seizoen 5, episode 19 van Seinfeld (tv-serie), Tom Cherones (regisseur), Larry David & Jerry Seinfeld (auteurs), NBC 1994

Sellink (2011): Manfred Sellink, Bruegel – Het volledige werk, schilderijen, tekeningen, prenten, z.p. (Antwerpen) 2011

Serrure (1855): C.A. Serrure, Geschiedenis der Nederlandsche en Fransche Letterkunde in het graefschap Vlaenderen, van de vroegste tyden tot aen het einde der regering van het huis van Burgondië, Gent 1855

Seven wijse mannen van romen (ed. 1898): Die hystorie van die seven wijse mannen van romen, ed. A.J. Botermans, Haarlem 1898

Simpson (2004): James Simpson, Reform and Cultural Revolution, 1350-1547, Oxford 2004

Simson & Winner (1979): Otto von Simson & Matthias Winner (eds.), Pieter Bruegel und seine Welt, Berlijn 1979

Sleiderink (2014): Remco Sleiderink, ‘De schandaleuze spelen van 1559 en de leden van De Corenbloem – Het socioprofessionele, literaire en religieuze profiel van de Brusselse rederijkerskamer’, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 92, 2014, pp. 847-875

Smart (1998): Barry Smart (ed.), Michel Foucault: Critical Assessments, Londen 1998

Snellaert (1869): F.A. Snellaert, Nederlandsche gedichten uit de veertiende eeuw van Jan van Boendale, Hein van Aken e.a., Brussel 1869, via www.dbnl.org, op 3 maart 2014

Soens (1900-1902): E. Soens, ‘Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns’, in: Leuvense bijdragen 4, 1900-1902, pp. 199-368, via http://eprints.archive.org/stream/leuvenschebijdr02unkngoog/leuvenschebijdr02unkngoog_djvu.txt opgehaald op 17 maart 2013

Solomon and Marcolf (ed. 2012): The Dialogue of Solomon and Marcolf: A Dual-Language Edition from Latin and Middle English Printed Editions, ed. Nancy Mason Bradbury & Scott Bradbury, Kalamazoo (MI) 2012

Sonnemans (1996): Gerard Sonnemans (ed.), Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, Hilversum 1996

Sotslach (ed. 1932): De sotslach – Klucht uit ca. 1550, ed. Frederik Lyna & Willem van Eeghem, Brussel 1932

Southworth (2000): John Southworth, Fools and Jesters, Stroud 2000

Speakman Sutch (2003): Susie Speakman Sutch, ‘Dichters van de stad: De Brusselse rederijkers en hun verhouding tot de Franstalige hofliteratuur en het geleerde humanisme (1475-1522)’, in: Janssens & Sleiderink (2003), pp. 141-159

Speelberg & Zilverschoon (2007): Femke Speelberg & Jacoline Zilverschoon, ‘Zotheid’ in de duisternis – Middeleeuwse tekeningen in de Sint-Pietersberg, Nijmegen / Rotterdam 2007

Spelen van Sinne vol schoone allegatien (ed. 2006): Spelen van Sinne vol schoone allegatien – De Rotterdamse spelen van 1561, ed. Henk Hollaar, Delft 2006

Spies (1984): Marijke Spies (ed.), Historische letterkunde: facetten van vakbeoefening, Groningen 1984, via www.dbnl.org op 27 maart 2013

Spies (1999): Marijke Spies, Rhetoric, Rhetoricians and Poets: Studies in Renaissance Poetry and Poetics, Amsterdam 1999

Steenbrugge (2014): Charlotte Steenbrugge, Staging Vice – A Study of Dramatic Traditions in Medieval and Sixteenth-Century England and the Low Countries, Amsterdam / New York 2014

Stijevoort (z.j.): Jan van Stijevoort, Refereinenbundel anno MDXXIV, ed. Frederik Lyna & Willem van Eeghem, twee delen, Antwerpen (1929-1930)

Still & Velody (1992): Arthur Still & Irving Velody (ed.), Rewriting the history of madness: studies in Foucault’s Histoire de la folie, Londen 1992

Stipriaan (1996): René van Stipriaan, Leugens en vermaak – Boccaccio’s novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse Renaissance, Amsterdam 1996

Stock & Nieuwdorp (1986): Jan van der Stock & Hans Nieuwdorp, ‘Het Christusbeeld van de Meir te Antwerpen – Een meesterwerk van de gebroeders De Nole uit het vergeetboek’, in: Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art 55, 1986, pp. 69-96

Stoett (1932): F.A. Stoett, Drie kluchten uit de zestiende eeuw (Schuyfman, Hanneken Leckertant en De katmaecker), Zutphen 1932

Strijbosch (1989), ‘Dodendans en mollenfeest – De dood in de literatuur van de late Middeleeuwen, in: Grijp, Hoek & Tamboer (1989), pp. 25-32

Stutvoet-Joanknecht (1990): C.M.Stutvoet-Joanknecht, Der Byen Boeck – De Middelnederlandse vertalingen van Bonum universale de apibus van Thomas van Cantimpré en hun achtergrond, Amsterdam 1990

Sullivan (2004): Margaret A. Sullivan, ‘“Muti Magistri (Silent Teachers)” – Learning from the Brueg(h)els, Father and son’, in: Mieder (2004), pp. 47-70

Suringar (1864): W.H.D. Suringar, Over de Proverbia Communia, ook Proverbia Seriosa geheeten, de oudste verzameling van Nederlandsche spreekwoorden, Leiden 1864, via books.google.com op 19 maart 2013

Susato (ed. 1997): Tielman Susato, Musyck boexken: Dutch Songs for Four Voices, ed. Timothy McTaggart, Madison 1997, via google.books.com op 29 maart 2013

Tanis & Horst (1993): James Tanis & Daniel Horst, Images of Discord / De Tweedracht verbeeld. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years’ War, Grand Rapids 1993

Terentius Comedien (ed. 1555): Terentius Comedien Nu eerst uut den Latine / in onser duytscher talen / door Cornelis van Ghistele / rethorikelijck over ghesedt, z.p. (Antwerpen) 1555, via books.google.com op 30 juni 2014

Tgoede wijf maect den goede man (ed. 1846): Tgoede wijf maect den goede man, ed. J.F. Willems, in: Belgisch Museum, nummer 10, 1846, pp. 62-64, via www.dbnl.org op 17 nov. 2014

Thijn (1985a): F. van Thijn, ‘Blauwe Schuit’, in: Bork & Verkruijsse (1985), pp. 77-78

Thijn (1985b): F. van Thijn, ‘Eedt van Meester Oom’, in: Bork & Verkruijsse (1985), pp. 188

Tigges (1988): Wim Tigges, ‘The Land of Cokaygne: sophisticated mirth’, in: Veldhoen & Aertsen (1988), pp. 97-104

Trapman (1986): J. Trapman, ‘De eerste Nederlandse vertaling van Erasmus’ Moria (Emden, 1560) en Sebastiaan Franck’, in: Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen – door vrienden en collega’s van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te ’s-Gravenhage, Hilversum 1986

Treharne (2004): Elaine Treharne (ed.), Old and Middle English, c.890-c.1400 (2nd edn.), Oxford 2004

Trou moet blijcken (1992-1998): Trou moet blijckenBronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’, ed. W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers & F.A.M. Schaars, acht delen, 1992-1998, via www.dbnl.org, op 18 okt. 2013

Troyes (ed. 1869): Nicolas de Troyes, Parangon des nouvelles nouvelles, ed. Emile Mabille, Parijs 1869, via archive.org op 27 okt. 2014

Tuchman (2004): Barbara Tuchman, De waanzinnige veertiende eeuw, Amsterdam 2004

Tummers (2011): Anna Tummers (red.), De Gouden Eeuw viert feest, Haarlem / Rotterdam 2011

Turi (2010): Zita Turi, ‘“Border Liners”. The Ship of Fools Tradition in Sixteenth-Century England’, in: Trans 10, via http://trans.revues.org/421, op 9 dec. 2013

Twaalf spreuken op borden (z.j.): Twaalf spreuken op borden van Pieter Bruegel de Oude, Antwerpen z.j.

Ulenspiegel (ed. 1987): Ulenspiegel – Antwerpen 1580, ed. Loek Geeraedts, Antwerpen 1987

Ulenspieghel (ed. 1948): Het volksboek van Ulenspieghel, ed. L. Debaene & P. Heyns, Antwerpen 1948

Uther (2011): Hans-Jörg Uther, The Types of International Folktales – A Classification and Bibliography, drie delen, Helsinki 2011

Väänänen (1947): Veikko Väänänen, ‘Le fabliau de Cocagne – le motif du pays d’abondance dans le folklore occidentale’, in: Neuphilologische Mitteilungen 48, 1947, pp. 3-36

Vaeck (1994): M. van Vaeck, Adriaen van de Vennes Tafereel van de Belacchende Werelt (Den Haag, 1635), 3 delen, Gent 1994

Valcooch (ed. 1926): P.A. de Planque, Valcooch’s regel der Duytsche schoolmeesters – Bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in de zestiende eeuw, Groningen 1926

Valerius (ed. z.j.): Adrianus Valerius, Neder-landtsche Gedenck-clanck, ed. N.N., z.p., z.j. (facsimile-uitgave van na 1957)

Valkema Blouw (1990): P. Valkema Blouw, ‘Willem Silvius’s remarkable start, 1559-62’, in: Quaerendo 20, 1990, pp. 167-206

Van den vos Reynaerde (ed. 1983): Van den vos Reynaerde, ed. F. Lulofs, Groningen 1983

Van Eemeren & Snoeck Henkemans (2006): F.H. van Eemeren & A.F. Snoeck Henkemans, Argumentatie – Inleiding in het analyseren, beoordelen en houden van betogen, Groningen / Houten 2006

Vanden ,X, esels (ed. 1946): Vanden ,X, esels, ed. A. van Elslander, Antwerpen 1946

Vandenbroeck (1987): Paul Vandenbroeck, Beeld van de andere, vertoog over het zelf – Over wilden en narren, boeren en bedelaars, Antwerpen 1987

Vanderheijden (z.j.): Jan Vanderheijden, Het thema en de uitbeelding van den dood in de poëzie der Late Middeleeuwen en der vroege Renaissance in de Nederlanden, Gent z.j.

Vandommele (2011): Jeroen Vandommele, Als in een spiegel – Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561, Hilversum 2011

Vandommele & Ryckaert (2014): Jeroen Vandommele & Ruud Ryckaert, Menich constich gheest – Het Antwerpse Landjuweel van 1561 anders bekeken, Gent 2014 (=Jaarboek De Fonteine, LXI-LXII, 2011-2012)

Vanhemelryck (1999): Fernand Vanhemelryck, Het gevecht met de duivel – Heksen in Vlaanderen, Leuven 1999

Vastenavondgeschrift (ca. 1550): Vastenavondgeschrift, 10 C 26, Museum Meermanno, circa 1550

Veelderhande geneuchlijcke dichten (ed. 1971): Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen, Utrecht 1971

Veelderhande schriftuerlijcke liedekens (1552-1554): Anoniem, Veelderhande schriftuerlijcke liedekens, Antwerpen 1552-1554, via www.dbnl.org, op 5 sep. 2014

Veldhoen & Aertsen: N.H.G.E. Veldhoen & Henk Aertsen (ed.), A Companion to Early English Literature, Amsterdam 1988

Veldhorst (2009): Natascha Veldhorst, Zingend door het leven – Het Nederlandse liedboek in de gouden eeuw, Amsterdam 2009

Veldhuizen (2014): Martine Veldhuizen, De ongetemde tong – Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1550), Hilversum 2014

Velthem (ed. 1906): Lodewijk van Velthem, Spiegel historiael, vijfde partie, ed. H. van der Linden, W. de Vreese, P. de Keyser & A. van Loey, z.p. 1906, via www.dbnl.org, op 26 feb. 2014

Verberckmoes (1998): Johan Verberckmoes, Schertsen, schimpen en schateren – Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw, Nijmegen 1998

Vergara (2007): Alejandro Vergara, Patinir – Essays and Critical Catalogue, Madrid 2007

Vergilius (ed. 2000): Vergilius, Het verhaal van Aeneas, vertaald door M. d’Hane-Scheltema, Amsterdam 2000

Vergilius (ed. 2010): De tovenaar Vergilius – Een tekstuitgave van Virgilius […]. Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1525, ed. Piet J.A. Franssen, Hilversum 2010

Vergilius (ed. z.j.): Vergilius, Aeneis, op: http://www.thelatinlibrary.com/vergil/aen2.shtml, opgehaald op 13 maart 2013

Vermeulen (1986): Yves G. Vermeulen, Tot profijt en genoegen – Motiveringen voor de productie van Nederlandstalige gedrukte teksten 1477-1544, Groningen 1986

Vervoort (2011): Renilde Vervoort, ‘Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock’ – Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 145 en 1700, Nijmegen 2011

Verwijs (1871a): Eelco Verwijs, Van vrouwen ende van minne, Leiden 1871, via www.dbnl.org, op 7 okt. 2013

Verwijs (1871b): Eelco Verwijs, ‘Jacob van Maerlant en Jacob van Oostvoorne’, in: De taal- en letterbode, jaargang 2, 1871, pp. 73-88, via www.dbnl.org, op 7 okt. 20131

Vier Heemskinderen (ed. 2005): De historie vanden vier Heemskinderen, ed. Irene Spijker, Amsterdam 2005

Villon (ed. 1975): François Villon, Oeuvres, editie Auguste Longnon & Lucien Foulet, Parijs 1975

Vinck-Van Caekenberghe (1996): Mireille Vinck-Van Caekenberghe, Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11-1573), rederijker en humanist, Gent 1996

Virgilius (ed. 1950): VirgiliusFacsimile van de oudste druk van het Vlaamse Volksboek, ed. Jan Gessler, Antwerpen 1950

Visser (1988): Pieter Visser, Broeders in de geest: de doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw, Deventer 1988

Vlaerdings Redenrijck-bergh (1617): Vlaerdings Redenrijck-bergh met middelen beplant, Die noodigh sijn ’t Gemeen, en voorderlijck het Landt, Amsterdam 1617, via books.google.com, op 21 okt. 2013

Vloten (1870): J. van Vloten, ‘Jacob van Oostvoorne (Bijdrage tot toelichting van verschillende Maerlants-vragen)’, in: De taal- en letterbode, jaargang 1, 1870, pp. 83-93, via www.dbnl.org, op 7 okt. 2013

Vloten (1871): J. van Vloten, ‘Jacob van Oostvoorne’, in: De Levensbode 4, 1871, pp. 614-618, via books.google.com, op 19 nov. 2013

Volksbücher (ed. 1962): Die Volksbücher von Till Ulenspiegel, Hans Clawert und den Schildbürgern, ed. Helmut Wiemken, Bremen 1962

Voort (2001): Marcel van der Voort, Dat seste boec van serpenten – Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme, Hilversum 2001

Voragine (ed. 1931): Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, Englished by William Caxton, ed. F.S. Ellis, z.p. 1931, via http://www.fordham.edu/halsall/basis/goldenlegend/index.asp op 17 nov. 2014

Wackers e.a. (1996): Paul Wackers e.a., Verraders en bruggenbouwers – Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde, Amsterdam 1996

Wael (ed. 1967): Job A. van de Wael, Wellekoomspel voor de rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616, ed. R.L.J. Bromberg, Zwolle 1967

Wagner (2011): Gottfried Wagner, Narrenschiff Zeitgeistpädagogik – Eine satirische Streitschrift, Wenen 2011

Walsh (1997): Martin W. Walsh, ‘”Martín y muches pobres”: Grotesque Versions of the Charity of St. Martin in the Bosch and Bruegel Schools’, in: Essays in Medieval Studies 14, 1997, pp. 107-120, via www.illinoismedieval.org/ems/VOL14/walsh.html, op 7 okt. 2013

Wasser (2014): Ben Wasser, Dit is de pelgrimage van het Heilige Land en daaromtrent – Bloemlezing uit de reisverslagen van Jeruzalemgangers uit de Nederlanden 1450-1650, Hilversum 2014

Waterschoot (1995): Werner Waterschoot, ‘Marot or Ronsard? New French Poetics among Dutch Rhetoricians in the Second Half of the 16th Century’, in: Koopmans e.a. (1995), pp. 141-156

Waterschoot (1996): Werner Waterschoot, ‘Anthonis de Roovere: Vander mollenfeeste’, in: Porteman, Verbeke & Willaert (1996), pp. 139-148

Weber (1991): Michael Weber, Life Savers – A Handbook of Improvised Impossibilities, z.p. 1991

Willaert e.a. (1992): Frank Willaert e.a., Een zoet akkoord – Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen, Amsterdam 1992

Willems (1839): J.F. Willems, Den langen adieu, referein van Eduwaert de Dene’, in: Belgisch Museum, deel 3, pp. 99-104, via www.dbnl.org, op 11 mei 2015

Willems (1845): J.F. Willems, ‘Berigten wegens eenige Nederduitsche dichters’, in: Belgisch museum 9, 1845, pp. 187-212, via www.dbnl.org, op 9 dec. 2013

Willemsz (1508): Pieter Willemsz, Vanden ridder welghemoet, Leiden 1508

Winkel (1922-1927): J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, 7 delen, Haarlem 1922-1927, via www.dbnl.org, op 3 feb. 2014

Winterstein (1989): Alfred von Winterstein, Dürers ‘Melancholie’ – Een psycholanalytische beschouwing, Meppel / Amsterdam 1989

Wolthuis (1952): G. W. Wolthuis, Duivelskunsten en sprookjesgestalten – Studiën over literatuur en folklore, Amsterdam 1952

Wrake van Ragisel (ed. 1963): Die wrake van Ragisel, ed. W.P. Gerritsen, twee delen, Assen 1963

Xenophon (z.j.): Xenophon, Memorabilia, ed. E. C. Marchant, z.j., via www.perseus.tufts.edu/hopper/, op 6 jan. 2014

Zeven wijze mannen van Rome (ed. 2006): De zeven wijze mannen van Rome, ed. Johan Oosterman & Saskia Koetsier, Amsterdam 2006

Zincgref (1669): Julius Wilhelm Zincgref, Duytsche apophthegmata, of kloeck-uyt-gesprokene wysheydt. : Bestaende in sin- pit- punt- en spot-redenen […]met eenige spreucken vermeerdert door Johannes Leonhard Weidner, Amsterdam 1669

Zotte schilders (2003): Zotte schilders – Moraalridders van het penseel rond Bosch, Bruegel en Brouwer, ed. Eric de Bruyn & Jan op de Beeck, Gent 2003

Zovitius (ed. 2009): Jacobus Zovitius, Didascalus – Een geleerd en grappig stuk over de leraar uit 1540, ed. Egbert Vloeimans, Amersfoort 2009

Zuylen (1863): R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad ’s Hertogenbosch, chronologisch opgemaakt en de voornaamste gebeurtenissen bevattende (Stads Rekeningen van het jaar 1399-1800) – Eerste deel, van 1399-1568, ’s-Hertogenbosch 1863, via books.google.com, op 11 nov. 2013

Comments are closed.