Literatuurgeschiedenis

Ik ben een geschiedenis aan het schrijven van de Nederlandse literatuur tot en met de 19e eeuw. Het boek verschijnt in het voorjaar van 2021 bij uitgeverij De Kleine Uil. Dit is de inhoudsopgave:

Wat voorafging

12e eeuw
§ 1 Henric van Veldeke, Minnegedichten (ca. 1170): Het begin
§ 2 Floyris en Blantsefluor (ca. 1170): Fragmenten

13e eeuw
§ 1 Karel ende Elegast (ca. 1270): Ridderroman
§ 2 Willem, Vanden vos Reynaerde (ca. 1270): Dierenverhalen
§ 3 Hadewych, Visioenen (ca. 1280): Mystiek
§4 Jan van Brabant, ‘Harba lori fa’ (1285): Lyriek

14e eeuw
§ 1 Lodewijk van Velthem, Guldensporenslag (1316): Kronieken
§2 Hein van Aken(?), Roman van Heinric en Margriete van Limborch (1318): Ridderverhalen
§3 Dit es de frenesie (ca. 1325): Humor
§4 Vanden winter ende vanden somer (ca. 1350): Allegorieën
§5 Beatrijs (ca. 1370): Religieuze geschriften
§6 Het Gruuthuse-manuscript (ca. 1400): Liedjes

15e eeuw
§1 Die eerste bliscap van Maria (1441): Toneel
§2 Anthonis de Roovere, Vier rondelen (ca. 1470): Rederijkersliteratuur
§3 Delftse Bijbel van 1477: Boekdrukkunst
§4 Anthonis de Roovere, Vander mollenfeeste (ca. 1480): Memento mori
§5 Jacomijne Costers, Visioen en exempel (ca. 1490): Devotie

16e eeuw
§1 Desiderius Erasmus, Lof der zotheid (1509): Humanistenhumor
§2 Mariken van Nieumeghen (ca. 1515): Leesdrama
§3 Mary of Nemmegen (ca. 1518): Prozaromans
§4 Anna Bijns, Schoon ende suverlijc boecxken (1528): Rederijkershumor
§5 Jan van den Berghe, Den wellustigen Mensch / en smenschen Crancheijt (ca. 1551): Spelen van sinne
§6 De bervoete bruers (1559): Esbattementen
§7 Peter Datheen, Wilhelmus (ca. 1568): Liedjes

17e eeuw
§1 Roemer Visser, Sinnepoppen (1614): Emblemata
§2 P.C. Hooft & Samuel Coster, Warenar (1617): Komedie
§3 De schoncken-sonnetten (1621): Het sonnet
§ 4 G.A. Bredero, Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Liedboeck (1622): Liedjes
§5 Wonderlicke avontuer van twee goelieven (1624): Roman
§6 Joost van den Vondel, Lucifer (1654): Tragedie
§7 Catharina Questiers & Cornelia van der Veer, Lauwer-stryt (1665): Overige poëzie

18e eeuw
§1 Joan de Haes, Judas (1714): Bijbelepos
§2 Jacob Campo Weyerman, Den Laplandschen tovertrommel (1731): Het tijdschrift
§3 Juliana Cornelia de Lannoy, Aan mynen geest (1766): Poëzie
§4 Hieronymus van Alphen, Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778): Pedagogiek
§5 Betje Wolff & Aagje Deeken, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782): Moderne roman
§6 Cornelius van Engelen, De verbeterde zoon (1787): Toneel
§7 J.A. Schasz, Reize door Aapenland (1788): Imaginair reisverhaal
§8 Petronella Moens, Liederen voor het vaderland (1792): Liedjes voor het vaderland

19e eeuw
§1 Hendrik Tollens, Wien Neêrlandsch bloed (1816): Nationalisme
§2 Willem Bilderdijk, ‘Uitvaart’ (1827): Romantiek
§3 Hildebrand, Camera obscura (1839): Realisme
§4 A.L.G. Bosboom-Toussaint, Het huis Lauernesse (1840): Historische roman
§5 Multatuli, Max Havelaar (1860): Manuscriptfictie
§6 Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes (1867): Humor
§7 Louis Couperus, Noodlot (1890): Naturalisme
§8 Willem Kloos, Verzen (1894): De Tachtigers
§9 Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk, Hilda van Suylenburg (1897): Tendens- en actualiteitsromans

Dit artikel is geplaatst in Geen categorie. Bookmark hier de permalink.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.