Dissertatie

In 2013 begon ik met een beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek aan mijn promotieonderzoek naar humor in 1561. Op dinsdag 12 november 2019 verdedigde ik om 14.30 uur mijn dissertatie in de aula van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Over mijn onderzoek heb ik losse artikelen gepubliceerd, zoals hier, hier, hier, hier, hier en hier. Ik heb er ook enkele interviews over gegeven, aan Vives, NWO, aan de Radboud Universiteit, aan Het Vrije Vers, aan Bron, aan Focus , aan Meander en aan Omroep Tilburg. Het proefschrift zelf is met ISBN 9789402198690 te bestellen bij iedere boekwinkel.

Prof.dr. Johan Oosterman reikt mij de bul uit.

Dit is de lijst van gehanteerde literatuur:

Aelfric (ed. 1881): Aelfric, Lives of saints, ed. W.W. Skeat, twee delen, Londen 1881, via archive.org, op 28 okt. 2013

Aken (ed. 1976), Heinric van Aken, Die Rose – met de fragmenten der tweede vertaling, ed. Eelco Verwijs, Utrecht 1976

Albertanus van Brescia (1485): Albertanus Causidicus Brixiensis, Die konste om te leren spreken ende swighen alst tijt is, z.p., z.j. (ca. 1485), viawww.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/Ursicula.html, op 20 jan. 2014

Allen (2010): Valerie Allen, On Farting – Language and Laughter in the Middle Ages, New York 2010

Anneman (1983): Theodore Anneman, Practical Mental Magic, New York, 1983

Anrooij (1997): Wim van Anrooij, Helden van weleer – De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700), Amsterdam 1997

Antwerpse spelen (ed. 2011): De Antwerpse spelen van 1561 – naar de editie Silvius (Antwerpen 1562) uitgegeven met inleiding, annotaties en registers, ed. Ruud Ryckaert, twee delen, Gent 2011

Apuleius (ed. 1988): Apuleius, Metamorfosen, ed. Stefan van den Broeck, Antwerpen / Baarn 1988

Arden (2010): Heather Arden, Fool’s Plays – A Study of the satire in the sottie, Cambridge 2010

Aubailly (1968): J.C. Aubailly, Le monologue, le dialogue et la sottie – Essai sur quelques genres dramatiques de la fin du moyen âge et du début du XVI siècle, Parijs 1968

Autenboer (1981): E. van Autenboer, Het Brabants Landjuweel der rederijkers (1515-1561), Middelburg 1981

Baere (1948): C. De Baere, ‘De Brusselse Refereynen en liedekens van 1562’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, 1948, pp. 119-155

Bakhtin (1984): Mikhail Bakhtin, Rabelais and His World, Bloomington / Indianapolis 1984

Bastiaanse (1921-1927): Frans Bastiaanse, Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde – Met bloemlezing en illustraties, vier delen, Amsterdam 1921-1927

Bebel (1544): Henricus Bebelius, Facetiae – Libri tres, Tübingen 1544, via books.google.com op 16 sep. 2016

Bedroch der vrouwen (ed. 1983): Dat bedroch der vrouwen, ed. W.L. Braekman, Brugge 1983

Berch (ed. 1982): Goossen ten Berch, Een cluijt van Geert en Maes, ed. Bram Laport, Enschede 1982

Berge (ed. 1925): Jan van den Berge, Hanneken Leckertant, ed. Joh. Vorrink, ’s-Gravenhage 1925

Bertens (2014): Hans Bertens, Literary Theory – the basics, Londen / New York 2014

Bijbel (1477): De Delftse Bijbel, via www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1528-1532): De Vorstermanbijbel, via www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1542): De Liesveltbijbel, via www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1548): De Leuvense Bijbel, via www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1560): De Biestkensbijbel, via www.bijbelsdigitaal.nl, op 30 sep. 2013

Bijbel (1637): De Statenvertaling, via www.statenvertaling.net, op 26 aug. 2013.

Bijns (ed. 1994): Anna Bijns, ’t Is al vrouwenwerk, ed. Herman Pleij, Amsterdam 1994

Billig (2005): Michael Billig, Laughter and Ridicule – Towards a Social Critique of Humour, Londen 2005

Bleyerveld (2000): Yvonne Bleyerveld, Hoe bedriechlijck dat die vrouwen zijn – Vrouwenlisten in de beeldende kunst in de Nederlands circa 1350-1650, z.p. (Leiden), 2000

Bleyerveld (2006), Yvonne Bleyerveld, ‘De geschilderde intrede van de Dordtse Fonteynisten in Vlaardingen in 1616’, in: Ramakers e.a. (2006), pp. 126-147

Bloemdal & Dixhoorn (2011): Jan Bloemendal & Arjan van Dixhoorn, ‘Literary Cultures and Public Opinion in the Early Modern Low Countries’, in: Bloemendal, Dixhoorn & Strietman (2011), pp. 1-35

Bloemendal, Dixhoorn & Strietman (2011): Jan Bloemendal, Arjan van Dixhoorn & Elsa Strietman, Literary Cultures and Public Opinion in the Low Countries, 1450-1650, Leiden / Boston 2011

Bloomfield (1961): Morton Bloomfield, Piers Plowman as Fourteenth-Century Apocalyps, New Brunswick (NJ) 1961

Blotevoetenbroeders (ed. 2018): De blotevoetenbroeders – De klucht van de Bervoete Broers (1559) en de rechtszaak eromheen, ed. Margit Rem, Johan Koeleman, Niels Mulder & Tamara van Seggelen, Ooij 2018

Boccaccio (ed. 2003): Giovanni Boccaccio, Decamerone, ed. Frans Denissen, Amsterdam 2003

Boheemen & Van der Heijden (1999): F.C. van Boheemen & Th.C.J. van der Heijden, Retoricaal memoriaal – Bronnen voor de geschiedenis van de Hollandse rederijkerskamers van de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw, Delft 1999

Bork & Verkruijsse (1985): G.J. Bork & P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs van middeleeuwen tot heden met inbegrip van de Friese auteurs, 1985 Weesp, via www.dbnl.org, op 28 okt. 2013

Bosch/Bruegel (2015): Peter van der Coelen & Friso Lammertse (red.), De ontdekking van het dagelijks leven – Van Bosch tot Bruegel, Rotterdam 2015

Boucquey (1991): Thierry Boucquey, Mirages de la farce – Fête de fous, Bruegel et Molière, Amsterdam / Philadelphia 1991

Bouhaïk-Gironès e.a. (2014): Marie Bouhaïk-Gironès, Jelle Koopmans & Katell Lavéant, Recueil des sotties françaises, Parijs 2014

Braekman (1970): Willy L. Braekman, Middelnederlandse geneeskundige recepten – Een bijdrage tot de geschiedenis van de vakliteratuur in de Nederlanden, Gent 1970

Braekman (1984): W.L. Braekman, De Geomantie in het Middelnederlands – Uitgave van deze voorspeltechniek uit het Münchense handschrift (15de E), ed. W.L. Braekman, Brussel 1984

Brant (1498): Sebastian Brant, Stultifera nauis: narragonice p[ro]fectionis nunq[uam] satis laudata nauis, Basel 1498, via books.google.com, op 9 dec. 2013

Brant (ed. 1981): Sebastian Brant, Der sotten schip – Antwerpen 1548, ed. Loek Geeraedts, Middelburg 1981

Brant (ed. 2007): Sebastian Brant, Das Narrenschiff, ed. Heinz-Joachim Fischer, Wiesbaden 2007

Brant (ed. 2011): Sebastian Brant, Das Narrenschiff – Studienausgabe, ed. Joachim Knape, Stuttgart 2011

Bredero (ed. 1974): Gerbrand Adriaensz Bredero, Spaanschen Brabander, ed. C.F.P. Stutterheim, Culemborg 1974

Bremmer & Roodenburg: Jan Bremmer en Herman Roodenburg (red.), A Cultural History of Humour – From Antiquity to the Present Day, Cornwall 1997

Breughel-Brueghel (1998): Pieter Breughel de Jonge – Jan Brueghel de Oude – Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600, Antwerpen 1998

Brewer (2008): Derek Brewer, Medieval Comic Tales, Woordbridge 2008

Bruaene (2008): Anne-Laure van Bruaene, Om beters wille – Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), Amsterdam 2008

Bruin (1978): C.C. de Bruin, Het Oude Testament, tweede stuk, I Kronieken-Jesus Sirach, Leiden 1978

Brussel (1563): Refereynen ende liedekens van diversche Rhetoricienen uut Brabant / Vlaenderen / Hollant / ende Zeelant: Ghelesen en ghesongen op de Corenbloeme Camere binnen Bruessele / op haar jaerlijcxse Prinsfeeste, Brussel 1563, via books.google.com, 18 sep. 2013

Bruyn (2001): Eric de Bruyn, De vergeten beeldentaal van Jheronimus Bosch – De symboliek van de Hooiwagen-triptiek en de Rotterdamse Marskramer-tondo verklaard vanuit Middelnederlandse teksten, ’s-Hertogenbosch 2001

Bruyne (ed. 1879-1881): Jan de Bruyne, Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, ed. K. Ruelens, drie delen, Antwerpen 1879-1881

Burger (2002): Peter Burger, ‘Van aanschaafschaaf tot zuurkoolzaad – Fopopdrachten als aprilgrap en ontgroening’, in: Onze Taal, 2002/4, pp. 80-83

Burns (1988): J.H. Burns, The Cambridge History of Medieval Political Thought c.350-c.1450, Cambridge 1988

Buuren (1979): A.M.J. van Buuren, Der minnen loep van Dirc Potter – Studie over een Middelnederlandse Ars Amandi, Utrecht 1979

Caillieu (ed. 1936): Colijn Caillieu, Dal sonder wederkeren of Pas der doot, ed. Paul de Keyser, Antwerpen/Parijs/’s Gravenhage 1936

Cassidy (2004): The Artful Mentalism of Bob Cassidy, Humble (TX), 2004

Castelein (ed. 1986): Matthijs de Castelein, De const van rhetoriken (facsimile van de eerste uitgave, Gent 1555), Oudenaarde 1986

Catholy (1966): E. Catholy, Fastnachtspiel, Stuttgart 1966

Cent nouvelles nouvelles (ed. 1966): Les cent nouvelles nouvelles, ed. Franklin P. Sweetser, Genève / Parijs 1966

Chaucer (ed. 1985): Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, ed. David Wright, Oxford 1985

Chevauchée de l’asne (ed. 1829): Le Chevauchée de l’asne, ed. Marc-Antoine Péricaud, Lyon 1829, via archive.org, op 4 juli 2018

Clouston (1888): W.A. Clouston, Popular Tales and Fictions and their Migration sans Transformations, twee delen, Edinburgh / Londen 1888, via archive.org op 3 nov. 2014

Cock Lorell’s Bote (ed. 1843): Cock Lorell’s Bote: a satirical poem, ed. Edward F. Rimbault, Londen 1843, via books.google.com, op 9 dec. 2013

Cocke Lorelle’s Bote (ed. 1841): Cocke Lorelle’s Bote, ed. N.N., Edinburgh 1841, via books.google.com, op 9 dec. 2013

Coelen (2008): Peter van der Coelen, Erasmus in beeld, Rotterdam 2008

Coigneau (1972): Dirk Coigneau, ‘De Dene: katholiek of hervormd?’, in: Elslander e.a., (1972), pp. 137-143

Coigneau (1977): Dirk Coigneau, ‘Drie Rijnsburgse refreinen te Rotterdam (1561) en hun Franse bron’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks), 1977, pp. 239-290, via www.dbnl.org, op 8 okt. 2014

Coigneau (1980-1983): Dirk Coigneau, Refreinen in het zotte bij de rederijkers, drie delen, Gent 1980-1983

Coigneau (1992): Dirk Coigenau, ‘Een vreughdich liedt moet ick vermanen – Positie en gebruikswijzen van het rederijkerslied’, in: Willaert e.a. (1992), pp. 255-267 en pp. 404-413

Coigneau (2003): Dirk Coigneau, ‘Een Brugse Villon of Rabelais? Eduard de Dene en zijn Testament Rhetoricael (1561)’, in: Ramakers, red. (2003), pp. 199-211

Coigneau (2014): Dirk Coigenau, ‘‘Verbeyt den Tijt’ en de bijdragen van De Olijftak aan het Antwerpse landjuweel (1561)’, in: Vandommele & Ryckaert (2014), pp. 85-156

Coigneau e.a. (1994): Dirk Coigneau e.a., Uyt Ionsten Versaemt – Het Landjuweel van 1561 te Antwerpen, Brussel 1994

Corinda (1968): Corinda, 13 Steps to Mentalisme, Cranbury (NJ), 1968

Corpus Paroemiographorum Graecorum (ed. 1839): Corpus Paroemiographorum Graecorum, ed. Ernst von Leutsch, Friedrich Wilhelm Schneidewin, tomus 1, Gottingen, via books.google.com op 13 maart 2013

Crul (ed. 1950): Cornelis Crul, Heynken de Luyere en andere gedichten, ed. C. Kruyskamp, Antwerpen 1950

Degroote (1951): Gilbert Degroote, ‘Erasmus en de Rederijkers van de XVIe eeuw’, in: Revue belge de philologie et d’histoire, 29, 1951, pp. 389-420, via www.persee.fr, op 12 feb. 2014

Dekker (1997): Rudolf Dekker, Lachen in de Gouden Eeuw – Een geschiedenis van de Nederlandse humor, Amsterdam 1997

Dene (ed. 1975-1979): Eduard de Dene, Testament Rhetoricael, editie W. Waterschoot & D. Coigneau, drie delen: Jaarboek de Fonteine XXVI (1975), XXVIII (1976-1977), XXX (1978-1979)

Dene (ed. 1978): Eduard de Dene, De warachtige fabulen der dieren, ed. M. Goetinck & W. Le Loup, Roeselare 1978

Dewitte (1969): A. Dewitte, ‘De religieuze overtuiging van Eduard de Dene’, in: Biekorf, jaargang 70, 1969, pp. 343-350, via www.dbnl.org, op 19 mei 2015

Dijk, Ramakers e.a. (2001): Hans van Dijk, Bart Ramakers e.a., Spel en spektakel – Middeleeuws toneel in de Lage Landen, Amsterdam 2001

Doesborch (ed. 1940): Jan van Doesborch, Refreinenbundel, twee delen, ed. C. Kruyskamp, Leiden 1940

Dreier (2011): R.P. Dreier, ‘Dansen met de dood; geschilderde boetepreken in de late Middeleeuwen’, in: Geschiedenis Magazine 46, 2011, pp. 17-21

Drewes (1968a): J.B. Drewes, ‘Het Esbatement vant Gelt als allegorisch stuk (I)’, in: Levende Talen, nummer 250, 1968, pp. 467-485

Drewes (1968b): J.B. Drewes, ‘Het Esbatement vant Gelt als allegorisch stuk (II)’, in: Levende Talen, nummer 251, 1968, pp. 619-625

Drie schandaleuse spelen (ed. 1937): Drie schandaleuse spelen (Brussel 1559), ed. Willem van Eeghem, Antwerpen 1937

Droefliken strijt (ed. 1902): Den droefliken strijt van Roncevale, ed. G.J. Boekenoogen, Leiden 1902

Duyse (1905): Florimond van Duyse, Het oude Nederlandsche lied, twee delen, Den Haag / Antwerpen 1905, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Eedt van Meester Oom (1552): Dit is den Eedt van Meester Oom met vier ooren / Prince der dooren, Leuven 1552, via books.google.com, op 19 maart 2013

Een tafelspeelken van twee personagien (ed. 1907): Een tafelspeelken van twee personagien, eenen man ende een wijf, ghecleet up zij boerssche, in: Leendertz jr. (1907), pp. 186-197, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Egbert (ed. 2013): Egbert of Liège, The Well-Laden Ship, ed. Robert Gary Babcock, Cambridge (MA) / Londen 2013

Elslander e.a., (1972): A. van Elslander e.a., Eduard de Dene en zijn Testament Rhetoricael (1561), Rederijkersstudiën VII, Gent 1972

Enders (2002): Jody Enders, The Medieval Theater of Cruelty – Rhetoric, Memory, Violence, Ithaca (NY) 2002.

Enders (2005): Jody Enders, Death by Drama and Other Medieval Urban Legends, Chicago / Londen 2005

Enders (2009): Jody Enders, Murder by Accident – Medieval Theater, Modern Media, Critical Intentions, Chicago / Londen 2009

Enders (2011): Jody Enders, The Farce of the Fart and Other Ribaldries – Twelve Medieval French Plays in Modern English, Philadelphia 2011

Engelberts (1968): R.C. Engelberts, Georgius Macropedius Bassarus, Tilburg 1968

Engelberts & Gerritsen (1968): R.C. Engelberts & W.P. Gerritsen, ‘De dobbelscène in Macropedius Bassarus’, in: De Nieuwe Taalgids, jaargang 61, 1968, pp. 391-396

Enklaar (1950): D.Th. Enklaar, De dodendans, een cultuur-historische studie, Amsterdam 1950

Enklaar (1975): D.Th. Enklaar, Varende luyden – Studiën over de Middeleeuwse groepen van onmaatschappelijken in de Nederlanden, Arnhem 1975

Erasmus (1528): Erasmus Roterodami, Adagiorum Opus, Bazel 1528, via books.google.com, op 13 maart 2013

Erasmus (ed. 1662): Des. Erasmi Roterodami, Colloquia familiaria, Leiden (Officina Elzeviriana) 1662

Erasmus (ed. 1898): Desiderius Erasmus, Μωρίας Εγκώμιον – Stultitiae laus, ed. I.B. Kan, Den Haag 1898

Erasmus (ed. 1912): Desiderius Erasmus, Een twaalftal samenspraken, ed. N.J. Singels, Amsterdam 1912, via www.dbnl.org, op 27 nov. 2014

Erasmus (ed. 1969): Desiderius Erasmus, Dat Constelijck ende costelijck Boecxken / Moriae Encomion, Amsterdam 1969

Erasmus (ed. 2001a): Desiderius Erasmus, Lof der Zotheid, ed. Petty Bange, Nijmegen 2001

Erasmus (ed. 2001b): Desiderius Erasmus, Gesprekken – Colloquia, ed. Jeanine de Landtsheer, Amsterdam 2001

Erné (1934): B.H. Erné, Twee zestiende-eeuwse spelen van de hel, Groningen / Den Haag / Batavia 1934

Erné (1969): B.H. Erné, ‘Het allegorisch karakter van het Esbatement vant Gelt’, in: Levende Talen, nummer 262, 1969, pp. 659-665

Everaert (ed. 1920): Cornelis Everaert, Spelen, ed. J.W. Muller en L. Scharpé, Leiden 1920, via www.dbnl.org, op 19 maart 2013

Everaert (ed. 2005): De spelen van Cornelis Everaert, ed. W.N.M. Hüsken, twee delen, Hilversum 2005

Fabliaux (ed. 1872-1890): Recueil général et complet des fabliaux des XIIIe et XIVe siècles imprimés ou inédits, ed. Anatole de Montaiglon et Gaston Raynaud, zes delen, Parijs 1871-1890, via archive.org op 31 okt 2014

Fabliaux (ed. 2013): The Fabliaux, ed. Nathaniel E. Dubin, New York / Londen 2013

Ferguut (ed. 1994): Ferguut, ed. E. Rombauts, N. de Paepe & M.J.M. de Haan, Hilversum 1994

Ferrante (1975): J.M. Ferrante, Woman as image in medieval literature – From the twelfth century to Dante, New York 1975

Fischer-Lichte (2016) Erika Fischer-Lichte, Performativität – Eine Einführung, Bielefeld 2016

Folz (ed. 2006): Hans Folz, ‘Das Spiel von dem König Salomon und dem Bauern Markolf’, in: Fastnachtspiele (ed. 2006), pp. 57-81

Fruin (1908): R. Fruin, Het voorspel van den Tachtigjarigen Oorlog, ’s Gravenhage 1908

Geerars (1972): C.M. Geerars, ‘Theorie van de satire’, in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 15-16, 1972, p. 1-41, via www.dbnl.org, op 19 nov. 2013

Geirnaert (1997): Dirk Geirnaert, ‘Imitating Rabelais in 16th century Flanders: the case of Eduard de Dene’, in: Smith (1997), pp. 66-100

Geraardsbergse handschrift (ed. 1994): Het Geraardsbergse handschrift, ed. Marie-José Govers e.a., Hilversum 1994

Gerlo (1954): Aloïs Gerlo, ‘Badius Ascensius’ «Stultiferae naves» Latijnse aanvulling bij Sebastian Brant’s «Narrenschiff»’, in: Revue belge de Philologie et d’Histoire 32-2-3, 1954, pp. 510-524, via www.persee.fr, op 9 dec. 2013

Geuzenliedboek (ed. 1924): Het Geuzenliedboek, twee delen, ed. E.T. Kuiper & P. Leendertz jr., Zutphen 1924

Gheurtz (ed. 2009): Reyer Gheurtz, Adagia, ed. Stanislaw Predota & Marijke Mooijaart, Warschau 2009

Gibson (2006): Walter S. Gibson, Pieter Bruegel and the Art of Laughter, Berkeley (CA) 2006

Gibson (2010): Walter S. Gibson, Figures of Speech – Picturing Proverbs in Renaissance Netherlands, Berkeley (CA) 2010

Gijsen (2004): Annelies van Gijsen, Joos Balbian en de steen der wijzen – De alchemistische nalatenschap van een zestiende-eeuwse arts, Leuven 2004

Gils (1940): J.B.F. van Gils, ‘Het snijden van den kei’, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 84. II. 14, 6 april 1940, pp. 1310-1318, via www.ntvg.nl, op 12 feb. 2014

Gnapheus (ed. 2010): Gulielmus Gnapheus, Morosophus – Ein törichter Weiser, ed. Hans-Dieter Hofmann, Frankfurt am Main 2010

Goodman of Paris (ed. 2006): The Goodman of Paris – A Treatise on Moral and Domestic Economy by a Citizen of Paris, ca. 1393, ed. Eileen Power, Woodbridge 2006, via books.google.com, op 27 nov. 2014

Gössinger (2001): Christa Gössinger, Humour and Folly in Secular and Profane Printe of Northern Europe 1430-1540, Londen / Turnhout 2001

Groenland (2011): Juliette Groenland, ‘Playing to the Public, Playing with Opinion: Latin and Vernacular Dutch History Drama by Heinsius and Duym’, in: Bloemendal, Dixhoorn & Strietman (2011), pp. 121-150

Gruuthuse (ed. 2015): Het Gruuthuse-handschrift, ed. Herman Brinkman & Ike de Loos, twee delen, Hilversum 2015

Guicciardini (ed. 1968): Luigi Guiccardini, Beschrijvinghe van alle de Nederlanden anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, ed. H.H. Zwager, Amsterdam 1968

Gunn, Grummitt & Cools (2007), Steven Gunn, David Grummitt & Hans Cools, War, State and Society in England and the Netherlands 1477-1559, Oxford, 2007

Haan & Oosterman (1996): Corry de Haan & Johan Oosterman, Is Brugge groot?, Amsterdam 1996

Haar (2018): Alisa van de Haar, ‘Every language has its laws Rhetoricians and the study of the Dutch vernacular’, in: Renaissance Studies, vol. 32, no. 1, 2018, pp. 121-139

Harrebomée (ed. 1990): P.J. Harrebomée, Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal (drie delen), Hoevelaken 1990, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Hazelzet (1988): Korine Hazelzet, Heethoofden, Misbaksels en Halve garen – De bakker van Eeklo en de burgermoraal, Zwolle 1988

Hazelzet (2007): Korine Hazelzet, Verkeerde werelden – Exempla contraria in de Nederlandse beeldende kunst, Leiden 2007

Hell (2017): Maarten Hell, De Amsterdamse herberg 1450-1800 – Geestrijk centrum van het openbare leven, Nijmegen 2017

Herbarius in Dyetsche (ed. 1974): Den herbarius in Dyetsche – Antwerp ca. 1500, ed. L.J. Vandewiele, Gent 1974

Herk (2012): Anke van Herk, Fabels van liefde – Het mythologisch-amoureuze toneel van de rederijkers (1475-1621), Amsterdam 2012

Herodotos (ed. 1995): Herodotos, Het verslag van mijn onderzoek, ed. Hein L. van Dolen, Nijmegen 1995

Hertog (1991): Erik Hertog, Chaucer’s Fabliaux as Analogues, Leuven 1991

Herwaarden (1997): J. van Herwaarden, ‘De apostel Jacobus de Meerdere in de Middelnederlandse literatuur’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde (nieuwe reeks), deel 2, jaargang 1997, pp. 212-254

Hillegers (2011): Jasper Hillegers, ‘Anoniem – De intrede van de Dordtse rederijkerskamer De Fonteynisten tijdens de rederijkerswedstrijd in Vlaardingen in 1616’, in: Tummers (2011), pp. 138-139

Historical poems (ed. 1959): Historical poems of the XIVth and XVth Centuries, ed. Rossell Hope Robbins, Londen 1959

Hogenelst (1997): Dini Hogenelst, Sproken en sprekers – Inleiding op en repertorium van de Middelnederlandse sproke, twee delen, Amsterdam 1997

Homerus (ed. 1996): Homerus, Kikvorsenmuizenstrijd, ed. Jaap M. Hemelrijk, Baarn / Antwerpen 1996

Horst (1993): Daniel Horst, ‘The Duke of Alva & The Prince of Orange’, in: Tanis & Horst (1993), pp. 25-35

Horst (2003): Daniel R. Horst, De Opstand in zwart-wit. Propagandaprenten uit de Nederlandse Opstand 1566-1584, Zutphen 2003

Hulthem (ed. 1999): Het Handschrift-van Hulthem, ed. Herman Brinkman & Janny Schenkel, twee delen, Hilversum 1999

Hummelen (1958): W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, Groningen 1958

Hüsken (1987): W.N.M. Hüsken, Noyt meerder vruecht – Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden, Deventer 1987

Hüsken (1996): W.N.M. Hüsken, ‘1 augustus 1541: De klucht “Tielebuys” van Willem Vrancx wordt als welkomstspel gespeeld op het landjuweel van Diest. De kluchtentraditie in de Nederlanden.’, in: Erenstein (red.) (1996), p. 106-111, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Janssen & Marynissen (2018): Theo Janssen & Ann Marynissen, Het narrenschip in de Lage Landen (twee delen), Gent 2018

Janssens (1993): Jozef Janssens, De middeleeuwen zijn anders – Cultuur en literatuur van de 12e tot de 15e eeuw, Leuven 1993

Jheronimus Bosch (2001): Jheronimus Bosch – Alle schilderijen en tekeningen, ed. Jos Koldeweij, Paul vandenbroeck & Bernard Vermet, Rotterdam / Gent / Amsterdam 2001

Jonckbloet (1884-1886): W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, zes delen, Groningen 1884-1886

Jong (1934): M. de Jong, Drie zestiende-eeuwse esbatementen – Tielebuijs / De Blinde die tgelt begroef / De Luijstervinck, Amsterdam 1934

Jong (1977-1978): P.J. de Jong, ‘Sorgheloos, een zestiende eeuwse rijmprentenreeks; tekst en commentaar’, in: Spektator, jaargang 7, 1977-1978, pp. 104-120, via www.dbnl.org, op 4 apr. 2014

Jongenelen (2007): Bas Jongenelen, ‘Food and beverage in Le chevalier délibéré’, in: Publication du Centre européen d’études bourguignonnes 47, 2007, pp. 275-284

Jongenelen (2013): Bas Jongenelen, ‘Meneer Van Tuyl is zot’, in: Vaktaal, 26e jaargang, nummer 2, 2013, pp. 10-11

Jongenelen & Parsons (2008a): Bas Jongenelen & Ben Parsons, ‘Four Lyrics from the Antwerp Songbook (1544), Canadian Journal of Netherlandic Studies, XXIX, i, 2008, pp. 1-13

Jongh (1976): E. de Jongh, Tot lering en vermaak – Betekenissen van Hollandse genrevoorstellingen uit de zeventiende eeuw, Amsterdam 1976

Jongh & Luijten (1997): Eddy de Jongh & Ger Luijten, Spiegel van alledag – Nederlandse genreprenten 1550-1700, Amsterdam / Gent 1997

Kalff (1906-1912): G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, zeven delen, Groningen 1906-1912

Kampen e.a. (1980): Hinke van Kampen, Herman Pleij, Bob Stumpel, Annebel Venmans & Paul Vriesema, Het zal koud zijn in ’t water als ’t vriest, Den Haag 1980

Kamper spreekwoorden (ed. 1959): Kamper spreekwoorden – naar de uitgave van Warnersen anno 1550, ed. G.G. Kloeke, Assen 1959

Karel ende Elegast (ed. 1977): Die historie van coninck Karel ende van Elegast, ed. A.M. Duinhoven, Leiden 1977

Kaye (1985): Marvin Kaye, The Handbook of Mental Magic, New York 1985

Kempers (1995): Bram Kempers, ‘Assemblage van de Nederlandse leeuw. Politieke symboliek in heraldiek en verhalende prenten uit de zestiende eeuw’, in Bram Kempers (red.), Openbaring en bedrog. De afbeelding als historische bron in de Lage Landen, Amsterdam 1995, pp. 60-100

Kerssemakers, Pagée & Visser (2000): Leo Kerssemakers, Pim van Pagée & Piet Visser, Memento Mori – Dansen met de Dood. De dodendans in boek en prent, Amsterdam 2000

Kiliaen (ed. 1777): C. Kiliaen, Etymologicum teutonicae linguae, Trajectum Batavorum 1777

Klapisch-Zuber (2011): Christiane Klapisch-Zuber, ‘La lutte pour la culotte, un topos iconographique des rapports conjugaux (XVe-XIXe siècles)’, in: Clio – Femmes, Genre, Histoire, nr. 34, 2011, pp. 203-218

Knight (1983): Alan E. Knight, Aspects of genre in late Medieval French drama, Manchester 1983

Koldeweij (1991): A.M. Koldeweij, De ‘Keisnijding’ van Hieronymus Bosch, Zutphen 1991

Koopmans (1987): Jelle Koopmans, Recueil général des sermons joyeux français (XVe-XVIe siècles), Leiden 1987

Koopmans & Verhuyck (1987): Jelle Koopmans & Paul Verhuyck, Sermon joyeux et truanderie (Villon-Nemo-Ulespiègle), Amsterdam 1987

Koppenol (2001): Johan Koppenol, ‘Piero, de zot van Leiden’, in Literatuur, jaargang 18, 2001, pp. 234-243, via www.dbnl.org, op 11 nov. 2013

Kramer (2008): Femke Kramer, Mooi vies, knap lelijk – Grotesk realisme in rederijkerskluchten (diss.), Groningen 2008

Kruyskamp (1957): Cornelis Kruyskamp, De Middelnederlandse boerden voor het eerst verzameld uitgegeven, Den Haag 1957

Kruyskamp (1962): C. Kruyskamp, Het Antwerpse landjuweel van 1561 – Een keuze uit de vertoonde stukken, Antwerpen 1962

Kruyskamp (1966): C. Kruyskamp, ‘Het Esbatement vant Gelt’, in: Jaarboek De Fonteine, XVI, 1966, pp. 59-84

Kuipers (2001): Giselinde Kuipers, Goede humor, slechte smaak – Nederlanders over moppen, Amsterdam 2001

Kwak (2014): Zoran Kwak, ‘Proeft de kost en kauwtse met uw’ oogen’’ – Beeldtraditie, betekenis en functie van het Noord-Nederlandse keukentafereel (ca. 1590-1650), Amsterdam 2014

Kyttes (z.j.), G. Kyttes, Unluckie Firmentie, Londen z.j. (Bodleian STC 15101)

Laan (1938): N. van der Laan, Uit het archief der Pellicanisten – Vier zestiende-eeuwse esbatementen, Leiden 1938

Lagast (2010) Alexia Lagast: ‘A la recherche de l’oeuvre perdue – Kritische status quaestionis van het onderzoek naar de Madoc’, in: Millennium – Tijdschrift voor middeleeuwse studies, 24:1 (2010), pp. 19-33

Lambrecht (ed. 1945): Joos Lambrecht, Het naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans woordenboek, ed. René Verdeyen, Luik / Parijs 1945, via www.dbnl.org, op 19 maart 2013

Lavéant (2016): Katell Lavéant, ‘Obscène chevauchée? Théâtre, charivari et présence féminine dans la culture joyeuse à Lyon au milieu du XVIe siècle’, in: Revue d’histoire du théâtre, Janvier-Mars 2016, I, n. 269, pp. 21-32

Lavéant (2016a): Katell Lavéant, ‘From the Parade to the Stage: Evolution and Significance of Personifications in Lyon’s Sotties (1566-1610)’, in: Melion & Ramakers (2016), pp. 211-233

Lavéant (2016b): Katell Lavéant, ‘Obscène chevauchée? Théâtre, charivari et présence féminine dans la culture joyeuse à Lyon au milieu du XVIe siècle’, in: Revue d’histoire du théâtre, Janvier-Mars 2016, I, n. 269, pp. 21-32

Lavéant, de Morrée & Versendaal (2017): Katell Lavént, Cécile de Morrée & Rozanne Versendaal, ‘Spot en spel: de vrolijke feestcultuur van de Late Middeleeuwen’, in: Madoc, jaargang 31, nummer 3, najaar 2017, pp. 171-179

Le Goff & Truong (2004): Jacques Le Goff & Nicolas Truong, De geschiedenis van het lichaam in de Middeleeuwen, Amsterdam 2004

Leuvensteijn (1985): J.A. Leuvensteijn, De kluchten van Gerrit Hendericxsz van Breughel, drie delen, Amsterdam 1985

Lichtekoij (ed. 1997): Een Cluijt van Lichtekoij, in: Trou moet blijcken (1992-1998), Deel 7: Boek G, Assen, pp. 165-192, via www.dbnl.org, op 2 juni 2017

Lodder (1991): Fred Lodder, ‘Corrupte baljuws en overspelige echtgenotes – Over het beoogde publiek van drie boerden,’, in: Pleij (1991), pp. 217-227 en 393-398

Lodder (1997): F.J. Lodder, Lachen om list en lust – Studies over de Middelnederlandse komische vertellingen, Ridderkerk 1997, via www.dbnl.org, op 5 nov. 2014

Lodder (2014): Fred Lodder, ‘Een erotische boerde’, in: Queeste, nummer 2, 2014, pp. 71-90

Lucianus (ed. 1905): The Works of Lucian of Samosata, ed. H.W. Fowler & F.G. Fowler, 4 delen, Oxford 1905, via lucianofsamosata.info, op 29 jan. 2014

Lucianus (ed. 1996): Lucianus, De ontmaskering van de charlatans, ed. Hein L. van Dolen & Jaap-Jan Flinterman, Amsterdam 1996

Lydgate (ed. 1860): A selection from the minor poems of Dan John Lydgate, ed. James Orchard Halliwell, Londen 1860, via books.google.com op 28 okt. 2014

Lyste van spreekwoorden (z.j.): Lyste van spreekwoorden op verscheyde voorvallen toepasselijk. Door een liefhebber der selve by een vergadert. Gedrukt in de Brouwery van de Wereld, in de drukkery van Kakodemus, z.p., z.j.

Macropedius (ed. 2008): Georgius Macropedius, Verzameld toneel, ed. Jan Bloemendal, Amersfoort 2008

Maerlant (ed. 1981): Jacob van Maerlant, De Naturen Bloeme, ed. Maurits Gysseling, reeks II, deel 2 van Maurits Gysseling, Corpus van Middelnederlandse teksten, ’s-Gravenhage 1981

Maerlant (ed. 1982): Jacob van Maerlant, Spiegel Historiael, ed. M. de Vries & E. Verwijs, vier delen, Utrecht 1982

Mak (1946): J.J. Mak, ‘Jacobus Celosse, factor van de Vlaamse kamer ‘in liefde groeiende’ te Leiden’, in: Jaarboek De Fonteine. Jaargang 1946-1947, pp. 67-99, via www.dbnl.org, op 18 maart 2013

Mak (1950): J.J. Mak, Vier excellente kluchten, Amsterdam / Antwerpen 1950

Mak (1959): J.J. Mak, Rhetoricaal glossarium, Assen 1959

Mann (2008): Jill Mann, Chaucer and Medieval Estates Satire – The literature of social classes and the General Prologue to the Canterbury Tales, Cambridge 2008

Marche (ed. 1999): Olivier de la Marche, Le chevalier deliberé (The Resolute Knight), ed. Carleton W. Carrol), Tempe 1999

Mareel (2010): Samuel Mareel, Voor vorst en stad – Rederijkersliteratuur en vorstenfeest in Vlaanderen en Brabant (1432-1561), Amsterdam 2010

Mareel (2011): Samuel Mareel, ‘“You serve me well”: Representations of Gossip, Newsmongering ans Public Opinion in de the Plays of Cornelis Everaert’, in: Bloemendal, Dixhoorn & Strietman (2011), pp. 37-53

Mareel (2012): Samuel Mareel, ‘In the Book of Life: Manuscript, Memoria, and Community in Eduard de Dene’s Testament Rhetoricael’, in: The Sixteenth Century Journal, volume 43, nr. 4, 2012, pp. 1013-1035

Mareel (2013): Samuel Mareel, ‘Performing the Dutch rederijker lyric. Eduard de Dene and his Testament Rhetoricael (1562)’, The Modern Language Review, 108, nr. 4, 2013, pp. 1099-1220.

Mareel (2016): Samuel Mareel, ‘Inscription et Performance dans le Testament Rhetoricael d’Eduard de Dene (Bruges, 1562)’, in: Le Moyen Age – Revue de l’Histoire et de Philologie, tome CXXII, 2, 2016

Meadow (1993): Mark Meadow, ‘Volkscultuur of humanistencultuur? Spreekwoordenverzamelingen in de zestiende-eeuwse Nederlanden’, in: Volkskundig bulletin 19, 1993, pp. 208-240, via www.dbnl.org, op 19 maart 2013

Meadow (2002): Mark A. Meadow, Pieter Bruegel the Elder’s Netherlandish Proverbs and the Practice of Rhetoric, Zwolle 2002

Medwall (ed. 1980): Henry Medwall, Fulgens and Lucres, ed. Alan H. Nelson. Cambridge 1980, via http://web.viu.ca/siemensr/www/teaching/tudorlyric362/index362.htm, op 17 nov. 2014

Meijer Drees (1997): Marijke Meijer Drees, Andere landen, andere mensen – De beeldvorming van Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650, Den Haasg 1997

Meijling (1946): Herman Meijling, Esbatementen van de Rode Lelije te Brouwershaven, Groningen 1946

Melion & Ramakers (2016): Walter S. Melion & Bart Ramakers, Personification – Embodying Meaning and Emotion, Leiden / Boston 2016

Mercadal (1957): José García Mercadal, Antología de humoristas Españoles del siglo 1 al XX, Madrid 1957

Mieder (2004): Wolfgang Mieder (ed.), The Netherlandish Proverbs – An International Symposium on the Pieter Brueg(h)els, Burlington 2004

Mierlo (1949): J. van Mierlo, De letterkunde van de Middeleeuwen, twee delen, ’s-Hertogenbosch / Brussel 1949

Moerkerken (1904): P.H. van Moerkerken, De satire in de Nederlandse kunst der middeleeuwen, Amsterdam 1904, via www.dbnl.org, op 06 maart 2017

Mone (1838): Franz Joseph Mone, Übersicht der Niederländischen Volk-Literatur – Älterer Zeit, Tübingen 1838, via books.google.com op 15 maart 2013

Montaigne (ed. 1725): Michel de Montaigne, Les essais (tome second), ed. Pierre Coste, Parijs 1725, via books.google.com, op 18 nov. 2016

Navarre (ed. 1982): Marguerite de Navarre, Heptameron, ed. Simone de Reyff, Parijs 1982

Negenthien Refereynen int Sot (1614): Negenthien Refereynen int Sot / Gheprononcieert om Prijs na de beroepinghe van alle die Cameren in Leyden, den 8. October, Anno 1613 (Jacob Janszoon Paets) 1615, via books.google.com op 13-01-2013

Nieuwenhuis (2014): Ivo Nieuwenhuis, Onder het mom van satire – Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800, Hilversum 2014

Nyeuwe clucht boeck (ed. 1983): Een nyeuwe clucht boeck, ed. Herman Pleij, Jan van Grinsven, Dick Schouten & Freddy van Thijn, Muiderberg 1983

Oosterman (1995): J.B. Oosterman, De gratie van het gebed – Overlevering en functie van Middelnederlandse berijmde gebeden (twee delen), Amsterdam 1995

Oosterman (2001): Johan Oosterman, ‘Spelen, goede moraliteiten en eerbare esbattementen – Anthonis de Roovere en het toneel in Brugge’, in: Dijk, Ramakers e.a. (2001), pp. 154-177

Oosterman (2012): Johan Oosterman, ‘Wat alsdan te Brugge plaets had – Jan-Pieter van Male (1681-1735) en het verleden als biotoop’, in: Nederlandse Letterkunde, jaargang 17, nr. 12, pp. 109-124

Oostrom (1996): Frits van Oostrom, Maerlants wereld, Amsterdam 1996

Parrett (2004): Aaron Parrett, The Translunar Narrative in the Western Tradition, Hampshire 2004

Parsons (2009): Ben Parsons, ‘“A Riotous Spray of Words” – Rethinking the Medieval Theory of Satire’, in: Exemplaria 21 (2), 2009, pp. 105-128

Parsons & Jongenelen (2008): Ben Parsons & Bas Jongenelen, ‘A Play of Three Suitors: A Neglected Middle Dutch Version of the “Entrapped Suitors” Story (ATU 1730), in: Folklore 119/1, 2008, pp. 58-70

Parsons & Jongenelen (2009): Ben Parsons & Bas Jongenelen, ‘“Better than a Sack Full of Latin”: Anticlericalism in the Middle Dutch Dit es de Frenesie’, in: Church History and Religious Culture 89, 2009, pp. 431-453

Parsons & Jongenelen (2012): Ben Parsons & Bas Jongenelen, Comic Drama in the Low Countries c. 1450-1560 – A Critical Anthology, Woodbridge / Rochester 2012

Parsons & Jongenelen (2016): Ben Parsons & Bas Jongenelen, ‘‘Many tongues he must acquire’: Anthonis de Roovere and public voice in the four rondelen’, in: Dutch Crossing, March 2016, pp. 1-9

Pauli (ed. 1924): Johannes Pauli, Schimpf und Ernst, ed. Johannes Bolte, twee delen, Berlijn 1924, via archive.org op 28 okt. 2014

Pels (1668): Andries Pels, Julfus, Amsterdam 1668, via books.google.com op 13 maart 2013

Penninc & Vostaert (ed. 1957): Penninc & Pieter Vostaert, De jeeste van Walewein en het schaakbord, ed. G.A. van Es, twee delen, Zwolle 1957

Picot (1902-1912): Émile Picot, Recueil général des sotties, drie delen, Parijs, 1902-1912

Pieter Bruegel the Elder (2001): Nadine M. Orenstein (red.), Pieter Bruegel the Elder – Drawings and Prints, New York / New Haven / Londen, 2001

Pietersen (1979): F.A.M. Pietersen, Politiek op penningen. De kogel door de kerk? Herdenkingstentoonstelling Unie van Utrecht 1579/1979, Utrecht 1979

Pikhaus (1988): P. Pikhaus, Het tafelspel bij de rederijkers, twee delen, Gent 1988

Pleij (1971-1972): Herman Pleij, ‘Materiaal voor een interpretatie van het gedicht over de blauwe schuit (1413?). I’, in: Spektator, jaargang 1, 1971-1972, pp. 311-323

Pleij (1972-1973): Herman Pleij, ‘Materiaal voor een interpretatie van het gedicht over de Blauwe Schuit (1413?) II’, in: Spektator, jaargang 2, 1972-1973, pp. 196-224

Pleij (1973-1974): Herman Pleij, ‘Materiaal voor een interpretatie van het gedicht over de blauwe schuit (1413) III’, in: Spektator, jaargang 3, 1973-1974, pp. 680-721

Pleij (1976): Herman Pleij, ‘Volksfeest en toneel in de middeleeuwen’, in: De Revisor, jaargang 3, 1976, pp. 52-63

Pleij (1979): Herman Pleij, Het gilde van de Blauwe Schuit – Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen, Amsterdam 1979

Pleij (1985): Herman Pleij, Van schelmen en schavuiten – Laatmiddeleeuwse vagebondteksten, Amsterdam 1985

Pleij (1991): Herman Pleij e.a., Op belofte van profijt – Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen, Amsterdam 1991

Pleij (1997): Herman Pleij, Dromen van Cocagne – Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven, Amsterdam 1997

Pleij (1998): Herman Pleij, De sneeuwpoppen van 1511 – Stadscultuur in de late Middeleeuwen, Amsterdam 1998

Pleij (2001): Herman Pleij, ‘Spectaculair kluchtwerk – De strijd om de broek als theater’, in: Dijk, Ramakers e.a. (2001), pp. 263-281 en 377-382

Pleij (2007a): Herman Pleij, De eeuw van de zotheid, over de nar als maatschappelijk houvast in de vroegmoderne tijd, Amsterdam 2007

Pleij (2007b): Herman Pleij, Het gevleugelde woord – Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1400-1560, Amsterdam 2007

Pleij (2011): Herman Pleij, Anna Bijns, van Antwerpen, Amsterdam 2011

Potter (ed. 1845-1847): Dirc Potter, Der Minnen Loep, ed. P. Leendertz, in: Werken uitgegeven door de vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche letterkunde, tweede jaargang (1845), eerste aflevering en vierde jaargang (1847), eerste aflevering, via books.google.com op 13 maart 2013

Rabelais (ed. 1994): François Rabelais, Les cinq livres, ed. Jean Cénard, Gérard Defaux & Michel Simonin, Parijs 1994

Rabelais (ed. z.j.): François Rabelais, Pantagruéline Prognostication, via http://athena.unige.ch/athena/rabelais/rabelais_pantagrueline_prognostication.html, op 12 sep. 2016

Ramakers (1996): B.A.M. Ramakers, Spelen en figuren – Toneelkunst en processiecultuur in Oudenaarde tussen Middeleeuwen en Moderne Tijd, Amsterdam 1996

Ramakers e.a. (2006): Bart Ramakers e.a., Op de Hollandse Parnas – De Vlaardingse rederijkerswedstrijd van 1616, Zwolle

Ramakers, red. (2003): Bart Ramakers (red.), Conformisten en rebellen – Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650), Amsterdam 2003

Raue (1996): Saskia Raue, Een nauwsluitend keurs – Aard en betekenis van Den triumphe ende ’t palleersel van den vrouwen (1514), Amsterdam 1996

Recueil de Florence (ed. 2011): Le Recueil de Florence – 53 Farces imprimée à Paris vers 1515, ed. Jelle Koopmans, Orléans 2011

Refereynen Gent 1539 (ed. 2001): Refereynen Gent 1539, ed. Dirk Coigneau & Werner Waterschoot, Oudenaarde 2001

Reyers de Lange (ed. 1997): Willem Reyers de Lange, Een Boertige Cluijt vanden vloijvanger, in: Trou moet blijcken (1992-1998), Deel 7: Boek G, Assen, pp. 103-134, via www.dbnl.org, op 2 juni 2017

Richardson (2007): Todd M. Richardson, Pieter Bruegel the Elder – Art Discourse in the Sixteenth-Century Netherlands, Leiden 2007

Richardson (2014): Todd M. Richardson, ‘To See Yourself Within It: Pieter Bruegel’s Festival of Fools’, in: Vandommele & Ryckaert (2014), pp. 61-83

Roovere (ed. 1955), Anthonis de Roovere, De gedichten, ed. J.J. Mak, Zwolle 1955

Roovere (ed. 2002): Anthonis de Roovere, Quicunque vult salvus esse, ed. Johan Oosterman, via http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Ceneton/Quicunque.html 2002, op 8 dec. 2016.

Russel (1986): Joycelyne G. Russell, Peacemaking in the Renaissance, Londen 1986

Ryckaert (2005): Ruud Ryckaert, ‘Nu comt hier boven op desen waghen staen! – De factie op het Antwerpse Landjuweel en Haagspel van 1561’, in: Spiegel der Letteren, 2005, nr. 4, pp. 297-331

Sachs (ed. 1860-1890): Hans Sachs herausgegeben, ed. Adelbert von Keller, 20 delen, Stuttgart 1860-1890, via archive.org op 28 okt. 2014

Salomon and Marcolphus (ed. 1892): The Dialogue or Communing between the Wise King Salomon and Marcophus, ed. E. Gordon Duff, Londen 1892, via archive.org, op 23 dec. 2013

Salomon ende Marcolphus (ed. 1941): Dat dyalogus of twisprake tusschen den wisen coninck Salomon ende Marcolphus, ed. Willem de Vreese & Jan de Vries, Leiden 1941

Salomon et Marcolfus (ed. 1914): Salomon et Marcolfus, ed. Walter Benarry, Heidelberg 1914

Sartorius (1561): Ioannes Sartorius, Adagiorum Chiliades Tres, Antwerpen 1561, via books.google.com, op 9 maart 2015

Scaepherders kalengier (ed. 1985): Der scaepherders kalengier, ed. W.L. Braekman, Brugge 1985

Scharpé (1893): L. Scharpé, ‘Van Reinaerde’, in: Het Belfort, jaargang 8, 1893, pp. 325-335, via www.dbnl.org, op 18 sep. 2015

Schonaeus (ed. 2004/2005): Cornelius Schonaeus Goudanus, Blijspelen, ed. Hans van de Venne, twee delen, Venray 2004/2005

Scot (1584): Reginald Scot, The Discoverie of Witchcraft, z.p. 1584, via archive.org, op 28 feb. 2014

Screech (2105), Michael A. Screech, Laughter at the Foot of the Cross, Chicago 2015

Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia (ed. 1962): Seer schoone spreeckwoorden / oft prouerbia (In Franse en Vlaamse taal), ed. G.G. Kloeke, Assen 1962

Seinfeld (1994): ‘The Fire’, seizoen 5, episode 19 van Seinfeld (tv-serie), Tom Cherones (regisseur), Larry David & Jerry Seinfeld (auteurs), NBC 1994

Sellink (2011): Manfred Sellink, Bruegel – Het volledige werk, schilderijen, tekeningen, prenten, z.p. (Antwerpen) 2011

Servet & Servet-Prat (2013): Pièrre Servet & Marie-Hélène Servet-Prat, Testaments pour rire – Testaments facétieux, testaments polémiques dans la littérature de l’ancien régime (1465-1799), Genève 2013

Simpson (2004): James Simpson, Reform and Cultural Revolution, 1350-1547, Oxford 2004

Sleiderink (2014): Remco Sleiderink, ‘De schandaleuze spelen van 1559 en de leden van De Corenbloem – Het socioprofessionele, literaire en religieuze profiel van de Brusselse rederijkerskamer’, in: Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 92, 2014, pp. 847-875

Soens (1900-1902): E. Soens, ‘Onuitgegeven gedichten van Anna Bijns’, in: Leuvense bijdragen 4, 1900-1902, pp. 199-368, via http://eprints.archive.org/stream/leuvenschebijdr02unkngoog/leuvenschebijdr02unkngoog_djvu.txt, op 17 maart 2013

Solomon and Marcolf (ed. 2012): The Dialogue of Solomon and Marcolf: A Dual-Language Edition from Latin and Middle English Printed Editions, ed. Nancy Mason Bradbury & Scott Bradbury, Kalamazoo (MI) 2012

Sotslach (ed. 1932): De sotslach – Klucht uit ca. 1550, ed. Frederik Lyna & Willem van Eeghem, Brussel 1932

Spelen van Sinne vol schoone allegatien (ed. 2006): Spelen van Sinne vol schoone allegatien / Drijderley Refereynen – De Rotterdamse spelen van 1561, ed. Henk Hollaar, Delft 2006

Spinrocke (ed. 1992): Die evangelien vanden spinrocke – Een verboden volksboek ‘zo waar als evangelie’ ca. 1510, ed. Dirk Callewaert, Kapellen 1992

Steenbrugge (2014): Charlotte Steenbrugge, Staging Vice – A Study of Dramatic Traditions in Medieval and Sixteenth-Century England and the Low Countries, Amsterdam / New York 2014

Stijevoort (ed. z.j.): Jan van Stijevoort, Refereinenbundel anno MDXXIV, ed. Frederik Lyna & Willem van Eeghem, twee delen, Antwerpen z.j. (=1929-1930)

Stipriaan (1996): René van Stipriaan, Leugens en vermaak – Boccaccio’s novellen in de kluchtcultuur van de Nederlandse Renaissance, Amsterdam 1996

Stoett (1932): F.A. Stoett, Drie kluchten uit de zestiende eeuw (Schuyfman, Hanneken Leckertant en De katmaecker), Zutphen 1932

Sullivan (2004): Margaret A. Sullivan, ‘“Muti Magistri (Silent Teachers)” – Learning from the Brueg(h)els, Father and son’, in: Mieder (2004), pp. 47-70

Suringar (1864): W.H.D. Suringar, Over de Proverbia Communia, ook Proverbia Seriosa geheeten, de oudste verzameling van Nederlandsche spreekwoorden, Leiden 1864, via books.google.com op 19 maart 2013

Tanis (1993): James Tanis, ‘Background: Prints, Propaganda, & Politics’, in: Tanis & Horst (1993), pp. 1-9

Tanis & Horst (1993): James Tanis & Daniel Horst, Images of Discord / De Tweedracht verbeeld. A Graphic Interpretation of the Opening Decades of the Eighty Years’ War, Grand Rapids 1993

Terentius(ed. 1555): Terentius Comedien Nu eerst uut den Latine / in onser duytscher talen / door Cornelis van Ghistele / rethorikelijck over ghesedt, z.p. (Antwerpen) 1555, via books.google.com op 30 juni 2014

Terentius (ed. 1648): Publii Terentii Afri, Comoediae Sex – Belgica interpretatione, ed. H. Swaerdekroon, Rotterdam 1648

Thijn (1985): F. van Thijn, ‘Eedt van Meester Oom’, in: Bork & Verkruijsse (1985), p. 188

Thompson (z.j.): Stith Thompson, Motif-index of folk-literature: a classification of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, medieval romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends, via http://www.dinor.demon.nl/motif/index.html?index, op 18 sep. 2017

Tongerschen dichtbundel (ed. 1925): Uit een Tongerschen dichtbundel der XVIe eeuw, ed. Jules Frère & Jan Gessler, Tongeren 1925

Triest (2000): Monika Triest, Macht, vrouwen en politiek (1477-1558), Leuven 2000

Trou moet blijcken (1992-1998): Trou moet blijckenBronnenuitgave van de boeken der Haarlemse rederijkerskamer ‘de Pellicanisten’, ed. W.N.M. Hüsken, B.A.M. Ramakers & F.A.M. Schaars, acht delen, 1992-1998, via www.dbnl.org, op 18 okt. 2013

Troyes (ed. 1869): Nicolas de Troyes, Parangon des nouvelles nouvelles, ed. Emile Mabille, Parijs 1869, via archive.org op 27 okt. 2014

Tummers (2011): Anna Tummers (red.), De Gouden Eeuw viert feest, Haarlem / Rotterdam 2011

Uther (2011): Hans-Jörg Uther, The Types of International Folktales – A Classification and Bibliography, drie delen, Helsinki 2011

Valerius (ed. z.j.): Adrianus Valerius, Neder-landtsche Gedenck-clanck, ed. N.N., z.p., z.j. (facsimile-uitgave van na 1957)

Vandenbroeck (1987): Paul Vandenbroeck, Beeld van de andere, vertoog over het zelf – Over wilden en narren, boeren en bedelaars, Antwerpen 1987

Vandenbroeck (1987): Paul Vandenbroeck, Beeld van de andere, vertoog over het zelf – Over wilden en narren, boeren en bedelaars, Antwerpen 1987

Vanderheijden (z.j.): Jan Vanderheijden, Het thema en de uitbeelding van den dood in de poëzie der Late Middeleeuwen en der vroege Renaissance in de Nederlanden, Gent z.j.

Vandommele (2011): Jeroen Vandommele, Als in een spiegel – Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561, Hilversum 2011

Vandommele & Ryckaert (2014): Jeroen Vandommele & Ruud Ryckaert, Menich constich gheest – Het Antwerpse Landjuweel van 1561 anders bekeken, Gent 2014 (=Jaarboek De Fonteine, LXI-LXII, 2011-2012)

Veelderhande geneuchlijcke dichten (ed. 1971): Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen, Utrecht 1971

Veldhuizen (2014): Martine Veldhuizen, De ongetemde tong – Opvattingen over zondige, onvertogen en misdadige woorden in het Middelnederlands (1300-1500), Hilversum 2014

Veldman (1990-1991): Ilja Veldman, ‘Elements of Continuity – A Finger Raised in Warning’, in: Simiolus 20, 1990-1991, pp. 124-141

Verberckmoes (1998): Johan Verberckmoes, Schertsen, schimpen en schateren – Geschiedenis van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw, Nijmegen 1998

Verboom (2011): Jan Verboom, Jheronimus Bosch en de Chirurg – Interpretaties van De Keisnijding bezien vanuit de middeleeuwse medische praktijk, z.p. 2011 (bachelorscriptie Open Universiteit)

Vergilius (ed. z.j.): Vergilius, Aeneis, viahttp://www.thelatinlibrary.com/vergil/aen2.shtml, op 13 maart 2013

Vervoort (2011): Renilde Vervoort, ‘Vrouwen op den besem en derghelijck ghespoock’ – Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoorstellingen in de Nederlanden tussen 145 en 1700, Nijmegen 2011

Viaene (1968): A. Viaene, ‘Lediggangers en slapers in de ‘properheden vanden steden van Vlaendren’’, in: Biekorf, jaargang 1968, pp. 380-383, via www.dbnl.org, op 23 nov. 2015

Vier Heemskinderen (ed. 2005): De historie vanden vier Heemskinderen, ed. Irene Spijker, Amsterdam 2005

Villon (ed. 1975): François Villon, Oeuvres, editie Auguste Longnon & Lucien Foulet, Parijs 1975

Voort (2001): Marcel van der Voort, Dat seste boec van serpenten – Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme, Hilversum 2001

Voragine (ed. 1931): Jacobus de Voragine, Legenda Aurea, Englished by William Caxton, ed. F.S. Ellis, z.p. 1931, via http://www.fordham.edu/halsall/basis/goldenlegend/index.asp, op 17 nov. 2014

Wasser (2014): Ben Wasser, Dit is de pelgrimage van het Heilige Land en daaromtrent – Bloemlezing uit de reisverslagen van Jeruzalemgangers uit de Nederlanden 1450-1650, Hilversum 2014

Weber (1991): Michael Weber, Life Savers – A Handbook of Improvised Impossibilities, z.p. 1991

Willaert e.a. (1992): Frank Willaert e.a., Een zoet akkoord – Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen, Amsterdam 1992

Winkel (1922-1927): J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, zeven delen, Haarlem 1922-1927, via www.dbnl.org, op 3 feb. 2014

Wrake van Ragisel (ed. 1963): Die wrake van Ragisel, ed. W.P. Gerritsen, twee delen, Assen 1963

Zotte schilders (2003): Zotte schilders – Moraalridders van het penseel rond Bosch, Bruegel en Brouwer, ed. Eric de Bruyn & Jan op de Beeck, Gent 2003

Zovitius (ed. 2009): Jacobus Zovitius, Didascalus – Een geleerd en grappig stuk over de leraar uit 1540, ed. Egbert Vloeimans, Amersfoort 2009

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.