Historische Letterkunde (2017-2018)

Deze module bestaat uit twee maal zeven hoorcolleges en zeven werkcolleges. Voor ieder college is het zaak dat je je huiswerk gedaan hebt. Voor dit vak heb je deze syllabus nodig. De literatuurlijst met daarop de te lezen werken vind je hier.

eerste deel

Les 1: inleiding, historisch overzicht, ‘Hebban olla vogala’, Hendrik van Veldeke

Interesse in meer gedichten van Van Veldeke?

Les 2: Gothisch

We gaan puzzelen. Hier is het eerste blad van Beatrijs en hier de eerste pagina van Peeter van Provencen.

Voorbereiding op les 3: bekijk deze fantastische animatiefilm uit 1930 van Le roman de Renard en lees Vanden vos Reynaerde (let op: tussen Le roman de Renard en Vanden vos Reynaerde zitten nogal wat verschillen). Lees ook dit artikel van Jan de Putter: ‘Firapeel helpt!’ in: Tiecelijn. Jaargang 19 (2006) p.212-219
http://www.dbnl.org/tekst/_tie002200601_01/_tie002200601_01_0019.php#20

Les 3: Vanden vos Reynaerde

De fabel van de vos en de raaf.

De PPT over Vanden vos Reynaerde en het artikel van Jan de Putter.

* Huiswerk voor les 4: Bekijk deze kleine documentaire (15 minuten) over het Gruuthuse-manuscript: https://www.youtube.com/watch?v=9fti_enZ4_E en bekijk ook enkele scans ervan: https://www.kb.nl/themas/middeleeuwen/het-gruuthusehandschrift

Les 4: Karel ende Elegast / Gruuthuse-manuscript

Lees de eerste pagina van Karel ende Elegast. De PPT over Gruuthuse staat hier.

* Huiswerk voor les 5: Probeer dit artikel over refereynen te lezen (ja, het is in het Engels).

Les 5: Refereynen

 1. http://www.dbnl.org/tekst/does003refr01_01/does003refr01_01_0136.php
 2. http://www.dbnl.org/tekst/does003refr01_01/does003refr01_01_0138.php
 3. http://www.dbnl.org/tekst/does003refr01_01/does003refr01_01_0141.php
 4. http://www.dbnl.org/tekst/does003refr01_01/does003refr01_01_0160.php
 5. http://www.dbnl.org/tekst/does003refr01_01/does003refr01_01_0146.php
 6. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003refe02_01/bijn003refe02_01_0020.php
 7. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003hple01_01/bijn003hple01_01_0031.php
 8. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003hple01_01/bijn003hple01_01_0011.php
 9. http://www.dbnl.org/tekst/bijn003hple01_01/bijn003hple01_01_0019.php

Extra:

http://www.dbnl.org/tekst/stij001refe01_01/stij001refe01_01_0061.php

Les 6: Excursie naar de mediatheek

Les 7: Sonnetten

tweede deel

Extra mededeling: als je Middeleeuwse literatuur interessant vindt, bekijk dan de Antwerpse MOOC. Zeker doen als je van plan bent om na je bachelor door te stromen naar de master.

Les 1: Tragedie

Les 2: Nieuwe genres in de 18e eeuw

* Huiswerk voor les 3: lees dit griezelverhaal van Alexander Ver Huell uit 1853.

Les 3: Romantiek

Les 4: ging niet door

Les 5: Humor in de 19e eeuw

* Huiswerk voor les 5: lees ‘De binocle’ van Louis Couperus

Les 6: Naturalisme en Beweging van Tachtig

Les 7: Mondelingen

Er is een soort scoreformulier voor de mondelingen.

 

*****************

Indeling werkcolleges

Maak een planning: wie doet wat?

 • Ieder werk wordt door iedereen gelezen.
 • Ieder werk wordt door twee mensen voorbereid tot een presentatie, waarbij gelet wordt op thema’s, motieven, personages, stijl en (vooral) de plaats in de literatuurgeschiedenis (want daar gaat het tentamen over). Tot welke periode en /of stroming behoort het werk en waarom? Ga niet je tijd verdoen met de samenvatting van het verhaal.
 • Ieder werkcollege kent een voorzitter die beurten geeft, vragen stelt en de tijd in de gaten houdt. Ieder literair werk krijgt 15 minuten bespreektijd. Een werkcollege duurt dus een uur.

De toets is een mondeling en vindt plaats in week 7 tijdens de tijdstippen van het hoorcollege en het werkcollege. Er worden groepjes van vier studenten gemaakt en in deze groepjes worden de boeken afgetoetst.

 

Werkcollege 1

 

Werkcollege 2

 • Beatrijs
 • Jacob van Maerlant: Der naturen bloeme
 • Mariken van Nieumeghen
 • Herman Pleij: ‘De betekenis van de beginnende drukpers voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur in Noord en Zuid.’ In: Spektator 21 (1992), p. 227-263: http://www.dbnl.org/tekst/plei001bete01_01/index.php

 

Werkcollege 3

 • A. Bredero: Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-boeck
 • C. Hooft: Warenar
 • Joost van den Vondel: Lucifer
 • Jan Konst: ‘“Het goet of quaet te kiezen”. De rol van de vrije wil in Vondels LuciferAdam in Ballingschap en Noah.’ In: Nederlandse letterkunde 2 (1997), p. 319-337: http://www.dbnl.org/tekst/kons001goet01_01/index.php (Let op: lees alleen het deel over Lucifer)

 

Werkcollege 4

 • Roemer Visscher: Sinnepoppen
 • Lucas Rotgans: Scylla
 • Justus van Effen: De Hollandsche spectator
 • Wolff en A. Deken: Sara Burgerhart

 

Werkcollege 5

 • De Schoolmeester: Gedichten van de Schoolmeester
 • Hildebrand: Camera obscura
 • Multatuli: Max Havelaar
 • Saskia Pieterse: ‘Hoe meer deugd, des te meer zelfbevlekking. Multatuli over deugliteratuur’ in: Literatuur. Jaargang 20. Amsterdam University Press, Amsterdam 2003, p. 33-36 http://www.dbnl.org/tekst/_lit003200301_01/_lit003200301_01_0120.php

 

Werkcollege 6

 • Herman Gorter: Mei
 • Willem Kloos: ‘Inleiding’ bij Gedichten van Jacques Perk: http://www.dbnl.org/tekst/perk003frws01_01/
 • Frederik van Eeden: Van de koele meren des doods
 • Louis Couperus: Van oude mensen de dingen die voorbijgaan

 

Hoorcollege 8 en Werkcollege 8: 16 januari

Toetsing: mondelingen in groepjes van 5

Vul per groep dit formulier in en neem het mee naar het mondeling.

Groep 1, 18.00 uur: Jessica, Marco, Anne-Marie, Evelien, Annerieke
Groep 2, 18.25 uur: Kim S., Nicole, Marino, Floor, Amber
Groep 3, 18.50 uur: Connie, Mirjam, Vjera, Kris, Carmen
Groep 4, 19.15 uur: Wouter, Tijmen, Susan, Daniëlle, Irene
Groep 5, 19.40 uur: Sanne, Wilma, Lindy, Kim W.
Groep 6, 20.05 uur: Suzanne, Kelly, Annelies, Renate

 

Comments are closed.